Partene enige om å forlenge hovedavtalen i KS

Hovedavtalen i KS er forlenget med to år. I tillegg er det avtalt to sentrale partsarbeid.
Revisjonen av hovedavtalen i tariffområdet KS startet 1. desember 2023 og ble avsluttet i dag, 7. desember.

Partene, ved Unio kommune, LO kommune, Akademikerne kommune og YS kommune og KS, er enige om å prolongere hovedavtalen for to nye år, med noen små justeringer. Den nye avtalen gjelder i to år fra 1. januar 2024 – 31. desember 2025.

Det ble i tillegg avtalt to sentrale partsarbeid som skal jobbe med noen problemstillinger i avtaleperioden. Unio kommune mener partsarbeidet vil gi muligheter til å jobbe videre med kravene vi hadde med inn i forhandlingene, og at det er et godt grunnlag for partsarbeidet de neste to årene.

Sentralt partsarbeid om hovedavtalen

Det andre partsarbeidet som er avtalt skal handle om selve hovedavtalen og tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår. «De sentrale partene har i avtaleperioden 1. januar 2022 – 31. desember 2023 jobbet godt sammen med revidering av hovedavtaleveilederen og ny felles opplæring i hovedavtalen», heter det i protokollen. Videre heter det at:

«Et velfungerende partssamarbeid er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med de nødvendige omstillingene i kommunal sektor. Hovedavtalen er grunnlaget for partssamarbeidet. De sentrale partene har derfor et felles ansvar for å sørge for en tidsriktig og relevant hovedavtale.

Innen 1.7.2025 skal de sentrale parter i felleskap:

  • Diskutere behovet for utvikling av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår.
  • Gjennomgå Hovedavtalen og identifisere bestemmelser som kan være utdaterte eller ikke lenger relevante.
  • Diskutere praktiseringen av bestemmelser i Hovedavtalen.
  • Vurdere behovet for endringer i Hovedavtalen.»
  • Sentralt partssamarbeid om digitalisering
  • Det er enighet om å etablere et sentralt partssamarbeid om digitalisering mellom KS og forhandlingssammenslutningene.

«Digitalisering og ny teknologi vil være med å løse kommunesektorens utfordringer framover. Dette vil kreve omstilling. Ved implementering og utvikling av digitale systemer som vil få betydning for ansattes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd.», skriver partene. Unio vil bidra konstruktivt inn i dette arbeidet.

«Målsettingen er å finne gode løsninger og innretning på samarbeid ved oppstart og gjennomføring av nasjonalt digitaliseringsarbeid. Som del av samarbeidet etableres en arena mellom partene for regelmessig orientering om det nasjonale arbeidet, behov fra partene og dialog om aktuelle innsatsområder og tiltak», heter det i protokollteksten.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as