Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april

Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet av forhandlingene i kommunesektoren. Rammen for oppgjøret var 2,4 %, samme nivå som frontfaget. Samtidig har vi også oppnådd enighet om en fordeling for mellomoppgjøret 2017 som får en ramme på 2,2 %. -At vi nå har brutt en lang trend oppgjør med lavtlønnsprofil er historisk, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Høyere utdanning lønnes bedre


For Akademikerforbundets medlemmer i kapittel 4 har oppgjøret en profil som lønner ansatte med høyere utdanning bedre.

Resultatet innebærer blant annet:

  • at dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema
  • at alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe
  • at lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-årstrinn

 
For medlemmer som er innplassert i kapittel 3 og 5 gjennomføres lokale forhandlinger høsten 2016.

Pensjon er et forhandlingsspørsmål

Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden.
I kommunesektoren holder man fast ved at endringer i tjenestepensjonen er et forhandlingstema, noe som er svært viktig for sikre medlemmenes interesser.

En seier for forhandlingssystemet

Det er første gang siden Unio ble stiftet i 2001 at partene i kommunesektoren har kommet fram til en forhandlingsløsning i et hovedoppgjør. -Når dette skjer samtidig som ansatte med høyere utdanning lønnes bedre er det en dobbel seier for det sentrale forhandlingssystemet, sier Alfred Sørbø
 
Protokollen fra forhandlingene kan du leses her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as