Partene i staten oppfordrer til å bruke partssamarbeidet også lokalt

De sentrale partene i staten kommer i dag med en felles uttalelse der de oppfordrer tillitsvalgte og ledere om å bruke det lokale partssamarbeidet for å finne de beste løsningene sammen. – Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen, heter det i uttalelsen.

Derfor kommer de sentrale partene med en oppfordring til å flittig bruke det lokale partssamarbeidet.

– Det er kommet tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om at de ikke involveres tilstrekkelig. For å sørge for gode løsninger for alle er det ekstra viktig at et godt partsarbeid opprettholdes i virksomhetene. En god forankring hos partene sørger for trygghet i en ellers usikker hverdag, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio.

Mandag 16. mars inngikk de sentrale partene en avtale som primært var for å avhjelpe virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner nå i koronakrisen. Nå skal avtalen tas i bruk lokalt, og det må skje innenfor partssamarbeidet, slik dette er nedfelt i lov- og avtaleverk.

– Fra sentralt hold skal vi støtte virksomhetene og de ansatte så godt vi kan. Dette kan imidlertid ikke erstatte et konstruktiv og tillitsfullt lokalt partssamarbeid. Partene lokalt må ha respekt for hverandres situasjon og roller, samt legge forholdene til rette for åpne og gode prosesser. Tillitsvalgte må kobles på så tidlig at de kan bidra til gode, lokale løsninger, understrekes det i uttalelsen.

Den norske modellen er tuftet på at partssamarbeidet fungerer på alle nivåer. I alle sektorer er det nå et stort fokus på partssamarbeidet både lokalt og sentralt. Det er også nær kontakt mellom regjeringen og partene i arbeidslivet gjennom trepartssamarbeidet.

Les hele uttalelsen her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as