Perspektivmeldingens grunnlag rivers bort

Tirsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) fram sin rapport om hva som må til for å kutte til netto nullutslipp i energisektoren innen 2050. Rapporten konkluderer med at hvis vi skal få til det grønne skiftet, må vi parkere alle nye olje- og gassfelt etter 2021.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

Rapporten fra IEA er en solid støtte til alle som arbeider for å få fart på Det Grønne Skiftet og tilsvarende en dramatisk nedtur for alle som ønsker en storsatsing av nye olje- og gassfelt.
Ikke bare er rapporten dramatisk for norske investeringer i ny olje- og gassfelt, men rapportens konklusjon er svært dårlig lesing for den regjering som vil holdt stø kurs mot fortsatt leting etter olje og gass. Faktisk så dramatisk at grunnlaget for regjeringens perspektivmelding rives bort. Premissene for denne blir helt feil siden det i meldingen framgår at inntekter fra oljeproduksjonen skal vi også ha i årene framover.

Bort fra en oljebasert økonomi

Da vi spurte Erik Solheim, tidligere leder for FNs Miljøprogram, hva han vurderte som den viktigste faktoren i norsk arbeidsliv, som vil bidra til bedre miljø og til bærekraft, var han svært klar:
-Det vil klart være omstillingen fra en oljebasert økonomi til å skape nye arbeidsplasser i alle de nye næringene som nå kommer. Om han kjente til innholdet av IEA-rapporten på det tidspunkt, vites ikke, men som han understreket:
Det er ingen andre enn vi selv som taper hvis vi ikke forstår at markedet for norsk olje blir stadig snevrere.

Som å tro på julenissen

Under stortingsbehandlingen av Perspektivmeldingen ble avkastningen av oljefondet debattert. Flertallet i Stortinget forventer, som finansministeren, en lavere vekst i oljefondet enn tidligere år. Noe som vil føre til et mindre økonomisk handlingsrom i statens økonomi. Samtidig blir de dystre advarslene, som sentralbanksjefen kom med i februar glatt oversett. Journalister som fulgte debatten, uttalte i ettertid at det var som om man trodde på julenissen!

Ingen snarlig endring?

En rekke miljøorganisasjoner applauderer for at IEA er så tydelige. Samtidig uttaler både Høyre og Arbeiderpartiet at rapporten ikke uten videre endrer deres syn på stadig oljeutvinning. Det Internasjonale Energibyrået pleier å si på den årlige høstkonferansen at verden trenger hver eneste dråpe norsk olje og gass. Nå endrer de altså radikalt grunnlaget for norsk olje- og gasspolitikk.
- Hvert år har oljekonferansen invitert IEA til å fortelle denne historien, sier Bellona-leder Frederic Hauge til avisen E24. Nå er det altså over. Det betyr også at Perspektivmeldingen som regjeringen legger til grunn for sin politikk baserer seg på fullstendig feil premisser, sier Hauge.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as