Planlegger du å bytte jobb?

I forbindelse med skifte av jobb, er det et par ting det kan være smart å være oppmerksom på, og det er arbeidsavtale, lønn og pensjon.

Skriftlig arbeidsavtale

I forbindelse med ny stilling med en samlet varighet av mer enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljølovens § 14-5. I neste paragraf § 14-6 er det oppramset minimumskravet til innholdet i den skriftlige avtalen. Arbeidsmiljøloven finner du på våre hjemmesider.

Sjekk lønnsnivå i forkant av intervjuet

Når du blir tilbudt en stilling, har du vært gjennom kanskje flere intervjurunder. Lønnsspørsmålet kommer som regel i siste intervjurunden. Det kan være en fordel å sjekke med sekretariatet om Akademikerforbundet har tillitsvalgt på arbeidsplassen. Hvis så er tilfelle, så er det fornuftig å kontakte tillitsvalgte, for å sjekke hvilket lønnsnivå det er på den aktuelle arbeidsplassen. Samtidig kan du be om råd knyttet til de forestående forhandlingene med arbeidsgiver. 

Du er aldri i en bedre forhandlingsposisjon enn når du blir tilbudt en stilling. Da vil arbeidsgiver ha nettopp deg med din kompetanse og erfaring. 

Forhandlingsmuligheter

For stillinger der man i annonseteksten tilbyr ”lønn etter avtale”, er forhandlingsposisjonen svært gunstig, da arbeidsgiver her forutsetter at lønn skal avklares ved ansettelse. Dersom lønn er fastsatt ved utlysing av stillingen, er det likevel viktig å sjekke ut muligheten for å forhandle lønn.

Hvis man ikke har forhandlet ferdig lønnen i siste intervju, er det viktig å forhandle lønnen når det skriftlige tilbudet kommer fra arbeidsgiver. Forhandlingene kan skje i et møte med arbeidsgiver, eller ved at lønnskrav sendes skriftlig av den som søker stillingen.

Forhandlinger etter at ”prøvetiden” er avsluttet

I etterkant av en nyansettelse har man også muligheten for å forhandle lønnen. Det er viktig at man får med i ansettelsespapirene at lønnen skal reforhandles etter endt prøvetid. Da har man en sikkerhet ved at man da har fått god tid til vurdere den lønnen man ble ansatt på opp mot nye kollegaer og lønnsnivået i virksomheten.

I statlig sektor har man en tariffestet rett til å få lønnen vurdert innen 12 måneder etter ansettelse jf. Hovedtariffavtalens kapittel 2.3.8 nr. 3.

Pensjonsordninger

I forbindelse med en nyansettelse, er det også viktig å sjekke med arbeidsgiver om de har pensjonsordninger. Alle ansatte i offentlig sektor har gode pensjonsordninger. Ansatte i privat sektor må imidlertid være oppmerksom på hvilken pensjonsordning arbeidsgiver har ved nyansettelsen.

Forberedelser

Det kan, som nevnt, være en fordel å ha undersøkt litt i forkant, enten via tillitsvalgte på arbeidsplassen, eller via Akademikerforbundets sekretariat. Andre steder hvor man kan sjekke lønnsstatistikk er på Statistisk sentralbyrås hjemmesider. Man kan også finne en del informasjon i rapportene til det tekniske beregningsutvalget (TBU). Disse rapportene ligger på Akademikerforbundets hjemmesider.

Husk at du når som helst kan ringe Akademikerforbundets sekretariat for nærmere rådføring vedrørende nyansettelser.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as