Politisk utsyn - student og senior

Det var flere som ytret sine meninger på Politisk råd. To av dem var Synne Heggertveit, leder for studentutvalget, og Eli Kristin Salicath Wilhelmsen, leder for seniorutvalget.

Regionene må ta eierskap over studentpolitikken

Studentleder trakk frem to saker med utgangspunkt i forbundets politiske plattform, som er viktige og aktuelle for studentene i forbundet, og oppfordret deltakerne av politisk råd til å ta eierskap over punktene som gjelder studentpolitikk. En av sakene er behovet for å se nærmere på landets universiteter, og hvordan tilgangen til studenter blir stadig mer begrenset.
 
- Vi opplever en stadig større utfordring knyttet til å stille på studiesteder med stand-aktivitet, og gi informasjon om fagbevegelsen til studentene, sier sudentlederen i Akademikerforbundet. Mange tar seg godt betalt for en stand på noen få timer, mens andre har strenge regler som begrenser tilgangen for fagforeninger. Noen har også inngått avtaler med hovedorganisasjoner, som på mange måter begrenser og styrer hvilke fagforeninger som får tilgang til studentene. En forlengelse av disse tingene blir en indirekte ekskludering av andre fagforeninger, som igjen utfordrer prinsippet om fritt valg av fagforening, sier studentlederen.

Oppfordring til Politisk råd

Studentleder oppfordret dermed Politisk Råd til å engasjere seg i utfordringene studentutvalget møter i sitt arbeid, benytte seg av sine nettverk, og stille de samme spørsmålene som studentene gjør.

Tenkt på dine neste 15 år som de beste

Eli Kristin Salicath Wilhelmsen påpekte at arbeidet med å trives med å stå lenge i arbeidslivet bør begynne lenge før perioden for avgangsalder. Hun hadde hentet frem tre punkter for tiltak:

  • Lederen må spørre den ansatte om han eller hun har lyst å lære noe nytt.
  • Tillitsvalgte bør være skeptiske til sluttpakker for det kan være vanskelig for seniorer å få ny jobb, om det er det de ønsker.Det er viktig med skolering av tillitsvalgte om seniorpolitikk.
  • Den enkelte ansatte må tenke på egen kompetanseutvikling.

Eli Kristin oppfordret alle seniorer å tenkte på hvordan de neste 15 år av ditt arbeidsliv kan bli dine 15 beste år.

Samarbeidet om seniorpolitikk

Eli Kristin er Unios representant inn et tiltak Samfunnsbedriftene har begynt å jobbe med. Dette skal være et samarbeidet om seniorpolitikk.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as