Pressemelding: Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er et nyetablert fag- og interessefellesskap. Tolkeforbundet har vært et interessefellesskap med medlemmer innen både stat og kommuner, med NAV som største arbeidsgiver. Tolkene tar nå steget fra interessefellesskap til fagforening, og vil få støtte og handlingsrom i Akademikerforbundet. Forbundet er godt rustet til å ta imot tolkene, og arbeide for deres interesser.

Uravstemming

Før sommeren mottok Akademikerforbundet en henvendelse fra Tolkeforbundet, som ønsket å bli en del av Akademikerforbundet og Unio. I juni ble det gjennomført uravstemming om å gå inn i Akademikerforbundet. 82 % av Tolkeforbundets litt over 300 medlemmer deltok, og hele 92,3 % sa ja.  

Fra interessefellesskap til fagforening

Tolkeforbundet har i over 40 år vært et interessefellesskap for tolker innen både stat, kommune og private institusjoner. Medlemmene jobber innen virksomheter som NAV, skole og helse og omsorg, i både heltids- og deltidsstillinger. En del er også frilansere, gjerne i kombinasjon med annet arbeid.

Tolkene er opptatt av å ha et sterkt faglig fellesskap, for å vedlikeholde faglig utvikling og sørge for bedre betingelsene. For frilansere er det blant annet viktig å ha en organisasjon som kan ivareta arbeidsbetingelser og honorar for utført arbeid.

I Akademikerforbundet vil tolkene få støtte og handlingsrom. Forbundet er godt rustet til å ta imot tolkene og arbeide for deres interesser.

- Vi er glade for at Tolkeforbundet ønsket å bli tilsluttet Akademikerforbundet, og vi ser frem til å arbeide for tolkenes interesser i de kommende år, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Interimstyre

Hovedstyret i Akademikerforbundet har oppnevnt følgende personer som medlemmer av et interimstyre som vil jobbe med etableringen av TiA:

Mariann Eidberg (leder)
Helge Edland (nestleder)
Kathrine Goborg Rehder (medlem)           

Kort om Akademikerforbundet

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, altså minst 60 vekttall/180 studiepoeng.
 
Akademikerforbundet har profesjonsmangfold, der du finner et faglig fellesskap med barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, statsvitere, psykologer, økonomer og jurister, for å nevne noen.
 
Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet dekker alle tariffområder med unntak av NHO-sektoren, så du trenger ikke bytte forbund om du bytter jobb.
 
Akademikerforbundet er ett av tretten medlemsforbund i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og har pr. i dag litt over 5000 medlemmer.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as