Program TiA-konferansen 2024

Sted: Thon Hotel Vika Atrium
Dato: 18. april

09.00-10.00: Registrering  

10.00-10.05: Åpning og velkommen

10.05-10.15: TiA som fagforening, en innføring. Mariann Eidberg, leder i TiA

10.15-10.45: Tie eller dele? Taushetsplikt i profesjoner og for tillitsvalgte. Psykolog Chris Aanondsen, NTNU  

10.45-11.00: Pause

11.00-11.40: Taushetsplikt – hva er det? Hva er viktig for tolker og deres tillitsvalgte å vite om taushetsplikt. Silje Ohren Strand, OsloMet

11.40-11.50: Pause

11.50-12.30: Gruppediskusjon – hva kan jeg bruke min tillitsvalgte og Akademikerforbundet til dersom jeg opplever vanskelige situasjoner i mitt arbeid

12.30-13.00: Organisasjonsbygging: Hvordan jobber TiA politisk med høringer og saker som opptar medlemmene. Helge Edland, nestleder i TiA

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14.30: Hvis en tolk bryter taushetsplikten, hvilke rettigheter har man og hvordan behandler IMDis varsel om tolkers brudd på taushetsplikten. Hilde Fiva Buzungu og Signhild Nilsen, IMDi

14.30-15.10: Gruppediskusjon: Tillitsvalgtes arbeidsvilkår under taushetsplikten

15.10-15.20: Kort innføring i organiseringen til Akademikerforbundet

15.20-15.30: Pause

15.30-15.45: Medlemskap i fagforening er taushetsbelagt informasjon. Hvordan jobber TiA med dette som bakteppe. Mariann Eidberg, leder i TiA

15.45-16.00: DEPICT: Forskning på avbildning i norsk tegnspråk for bedre inkludering og kommunikasjon. Gro Hege Saltnes Urdal, HVL

16.00-16.30: Kaffepause 

16.30-16.45: Arbeid med lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i TiA. Helge Edland, nestleder i TiA

16.45-18.30: Årsmøtemed rapporter, tiltaksplan og valg 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as