Avtaler inngått i koronaperioden

Som følge av koronapandemien er det inngått flere sentrale avtaler, blant annet for arbeidstid og overtidsarbeid.

/share/mime/48/pdf.png Tilleggsprotokoll til fleksitidsavtalen - staten
(tilleggsprotokoll-til-fleksitidsavtalen-avregningsperioden.pdf, 257kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020
(avtale-mellom-de-sentralt-partene-i-staten-korona-mars-2020-offisiell-sign.pdf, 470kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kap 10
(_-10-12-4-avtale-i-forbindelse-med-koronaepidemien.pdf, 137kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll prolongering HTA Staten 2020
(protokoll-prolongering-hta-stat-mars-2020.pdf, 178kB)

/share/mime/48/pdf.png Midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for ansatte med offentlig tjenestepensjon i forbindelse med korona-pandemien
(protokoll-18-03-2020-midlertidige-endringer-i-pensjonsbestemmelsene.pdf, 16kB)

/share/mime/48/pdf.png Utsettelse av hovedoppgjøret Spekter
(spekterutsettelse_av_hovedoppgjoret_2020.pdf, 11kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om utvidet overtid Spekter
(spekter-avtale_utvidet_overtid_unio.pdf, 121kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om overtidsarbeid i Oslo kommune
(oslo-og-unio-overtidsarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om fleksitid i Oslo kommune
(oslo-kommune-avtale-fleksitid.pdf, 79kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid - Virke
(avtale-om-utvidede-rammer-for-overtidsarbeid-lok-spesialist-virke-og-fagforeningene-i-unio-27.03.2020-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om unntak fra aml kap. 10 - Virke
(avtale-om-unntak-fra-arbeidsmiljoloven-kapittel-10-ifm-koronasituasjonen-lok-helse-sosial-virke-og-fagforeningene-i.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om avvikende regler for arbeidstid - Virke
(avtale-om-avvikende-regler-for-arbeidstid-ifm-koronasituasjonen-lok-spesialist-virke-og-fagforeningene-i-unio-27.0.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll om utsettelse av hovedtariffoppgjøret 2020 Bedriftsavtalen
(protokoll-om-utsettelse-av-hovedtariffoppgjoret-2020-bedriftsavtalen.pdf, 397kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll KA
(protokoll-ka.pdf, 93kB)


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as