Avtaler inngått i koronaperioden

Som følge av koronapandemien er det inngått flere sentrale avtaler, blant annet for arbeidstid og overtidsarbeid.

Det gir økonomisk trygghet for utsatte at koronasmitte kommer inn under yrkesskadereglene

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i Folketrygden, så ansatte som smittes av koronaviruset på jobb sikres økonomiske rettigheter.

– Helsepersonell og andre som står i første linje for å bekjempe koronaviruset får en trygghet og en forsikring om at de får erstatning om de får varige skader etter den store jobben de gjør for samfunnet. Det er gledelig og på sin plass, sier Ragnhild Lied, Unios leder

Det gir økonomisk trygghet for utsatte at koronasmitte kommer inn under yrkesskadereglene - les mer


/share/mime/48/pdf.png Tilleggsprotokoll til fleksitidsavtalen - staten
(tilleggsprotokoll-til-fleksitidsavtalen-avregningsperioden.pdf, 257kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020
(avtale-mellom-de-sentralt-partene-i-staten-korona-mars-2020-offisiell-sign.pdf, 470kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kap 10
(_-10-12-4-avtale-i-forbindelse-med-koronaepidemien.pdf, 137kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll prolongering HTA Staten 2020
(protokoll-prolongering-hta-stat-mars-2020.pdf, 178kB)

/share/mime/48/pdf.png Midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for ansatte med offentlig tjenestepensjon i forbindelse med korona-pandemien
(protokoll-18-03-2020-midlertidige-endringer-i-pensjonsbestemmelsene.pdf, 16kB)

/share/mime/48/pdf.png Utsettelse av hovedoppgjøret Spekter
(spekterutsettelse_av_hovedoppgjoret_2020.pdf, 11kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om utvidet overtid Spekter
(spekter-avtale_utvidet_overtid_unio.pdf, 121kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om overtidsarbeid i Oslo kommune
(oslo-og-unio-overtidsarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om fleksitid i Oslo kommune
(oslo-kommune-avtale-fleksitid.pdf, 79kB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid - Virke
(avtale-om-utvidede-rammer-for-overtidsarbeid-lok-spesialist-virke-og-fagforeningene-i-unio-27.03.2020-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om unntak fra aml kap. 10 - Virke
(avtale-om-unntak-fra-arbeidsmiljoloven-kapittel-10-ifm-koronasituasjonen-lok-helse-sosial-virke-og-fagforeningene-i.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Avtale om avvikende regler for arbeidstid - Virke
(avtale-om-avvikende-regler-for-arbeidstid-ifm-koronasituasjonen-lok-spesialist-virke-og-fagforeningene-i-unio-27.0.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Felleserklæring Virke
(felleserklaring-virke-og-arbeidstakerorganisasjonene-innen-huk-omradet-og-bpa.pdf, 165kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll om utsettelse av hovedtariffoppgjøret 2020 Bedriftsavtalen
(protokoll-om-utsettelse-av-hovedtariffoppgjoret-2020-bedriftsavtalen.pdf, 397kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll KA
(protokoll-ka.pdf, 93kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as