Prosjekt Viken: Utfordringer for tillitsvalgte

Innbyggerantallet i det nye fylket Viken vil være 1,2 millioner og Viken blir det fylket med flest innbyggere i Norge fra og med 1. januar 2020. Riktignok det sjette største i areal, men skal du på en kjøretur gjennom fylket må du sette av hele fem timer uten stopp.

Tekst og foto: Carl Erik Christoffersen

- Det sier seg selv at det er en omfattende prosess å sammenslå tre fylkeskommuner og organisere den nye på en hensiktsmessig måte, understreker tillitsvalgt for Akademikerforbundet Hilde Eriksen. Hun er rådgiver for kunst og kultur i Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

- Kommune- og regionreformen er initiert av Stortinget. Regjeringen la i 2015 fram stortingsmeldingen Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, med forslag til prosess for en regionreform.

Forslaget kom etter at Stortinget vedtok å be regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Prosjekt Viken jobber med dette utgangspunktet og regionreformen ser ut til å bety en styrking av fylkeskommunen.

Hilde Eriksen forteller at til tross for mange og store oppgaver for de tillitsvalgte i den pågående prosessen, er den frikjøpsavtalen som finnes svært beskjeden. For hennes del utgjør den én dag i uken. Hun sier at det er nå en rekke prosesser og utvalg som jobber i stort tempo. Det er etablert partssammensatte utvalg, seks politiske grupper og ni administrative arbeidsgrupper. Og under der igjen er det etablert en rekke prosjektgrupper som er knyttet til det fagspesifikke.

I Buskerud jobber alle Unioforbundene tett sammen og hennes frikjøp er et resultat av dette gode samarbeidet.

Det foregår drøftinger på mange nivåer. I den såkalte «12-gruppen» sitter hovedsammenslutningene. Og så er det andre drøftinger som foregår med alle tillitsvalgte fra tre store fylker. - Jeg opplever at viljen til gode drøftinger er til stede, men ekstremt tidspress gjør informasjon og reell medvirkning svært utfordrende.

Den 15. juni 2019 får ansatte informasjon om hva de skal jobbe med og hvor de skal jobbe. Prosessene foregår «ovenfra og ned» og det er vanskelig å drive mobilisering til forankring og eierskap hos alle ansatte. Det er en kjempestor utfordring. Til tross for dette kan vi ikke si at det har vært mye uro blant våre medlemmer i Buskerud. Nå ser vi derimot at det er mange som våkner. Vi er i en fase med innplassering av neste administrative nivå og dermed oppleves prosessen mer nær.

Vikenprosjektet er svært omfattende og kjøres i høyt tempo. De tillitsvalgte må medvirke underveis og skal ikke løpe etter. Jeg sier ikke at vi gjør det i dag, men tid er en utfordring og jeg tror det er mange flere enn oss tillitsvalgte som kjenner på det samme.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as