Region Buskerud/Vestfold/Telemark gjør en kjempeinnsats for medlemmene!

Over 500 medlemmer spredt på nesten hundre forskjellige arbeidsgivere i samtlige tariffområder. Selv med dyktige tillitsvalgte, er det ikke tvil om at regionstyret i Buskerud/Vestfold/Telemark har hatt nok å henge fingrene i frem mot de lokale forhandlingene i høst. Beskjeder om forberedende møter og kravfrister har strømmet inn og som nyvalgt regionleder innrømmer Rakel Kristiansen at utfordringene er mange. Men, våre medlemmer skal få den hjelpen de trenger uansett, sier Kristiansen.

Tett samarbeid med sekretariatet


Med et etablert regionstyre i ryggen er nå regionlederen og nestleder, Eliza Maria Gudem, i full sving med å forberede regionen til lønnsforhandlinger. For å få en god oversikt over «riktets tilstand» jobber de tett opp mot sekretariatet for å identifisere sårbare lokallag som står uten lokal representasjon.

Alltid kort vei til hjelp


-Alltid kort vei til hjelp. Dette er ikke bare et slagord vi ytrer som en profilering av forbundets visjon, det er et viktig prinsipp å jobbe etter når vi ser på hvordan vi bygger opp Akademikerforbundet ute i regionene, sier Martin Ølander, rådgiver i sekretariatet. Vi ønsker å sikre lokal representasjon til alle våre medlemmer uansett størrelse på lokallag.

Noen arbeidsgivere godtar ikke eksterne forhandlere


Å ønske noe er en ting, men utfordringene på bakken gjør gjerne at vi må tenke kreativt når det kommer til lokallagsbygging. -En utfordring som viser seg gjeldene i år er kommuner hvor Akademikerforbundet står uten representasjon, men hvor arbeidsgiver ikke tillater eksterne forhandlere, sier Gudem. -Rent tariffmessig kan arbeidsgiver sette slike begrensninger, men det er uheldig for et løsningsorientert trepartssamarbeid, melder Ølander fra sekretariatet. -Vi finner alltid en løsning sier Gudem, men det er klart at slike utfordringer er noe vi må jobbe aktivt med for å sikre at det er Akademikerforbundet som representerer Akademikerforbundets medlemmer i lokale lønnsforhandlinger.

En klar fordel å ha lokale forhandlere

Erfaring viser at det er en fordel med lokale forhandlere. Det er den tillitsvalgte på arbeidsplassen som kjenner medlemmene og har best forutsetning for å anføre argumentene som ligger i lønnskravet. Dette gir ikke nødvendigvis bare god uttelling i kroner og ører, men bidrar også til en god dialog med arbeidsgiver – noen som er svært nyttig når vi skal bistå medlemmer som har utfordringer på arbeidsplassen.

En utfordring til regionene


Sekretariatet kom med en utfordring til regionene på årets politiske råd – lokal representasjon på alle arbeidssteder hvor forbundet har to eller flere medlemmer. -Det blir litt av en høst, sier Kristiansen, men region Buskerud/Vestfold/Telemark tar utfordringen. I forbindelse med dette ønsker regionen å tilby møteplasser for både etablerte og nye tillitsvalgte for å gjennomføre kurs i forhandlingsteknikk og kravutforming.

En utfordring til medlemmene

Regionstyret ønsker å oppfordre alle medlemmer i hele landet til å vurdere tillitsvalgtvervet. Det er en spennende rolle som bidrar til at Akademikerforbundet som helhet kan ivareta medlemmene ute i forbundets ytterste, men kanskje viktigste, ledd  - lokallagene.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as