Regionene rigger seg for lokale lønnsforhandlinger

Akademikerforbundet har medlemmer på godt over 800 arbeidsplasser spredt over hele landet på tvers av tariffområdene. Akademikerforbundet er rådgivere, konsulenter, terapeuter, IT-konsulenter, selvstendig næringsdrivende, toppledere, helsearbeidere og controllere, for å nevne noen. Akademikerforbundet har et mangfold å være stolt av.

Mangfoldet gjør også at forbundets åtte regioner nå står overfor en stor oppgave når det gjelder å rigge organisasjonen til lokale lønnsforhandlinger. Selv om de fleste helseforetak, og noen kommuner, allerede er godt i gang, er det høsten som er hovedperioden for lokale lønnsforhandlinger. Med seg på laget har regionene et korps av engasjerte tillitsvalgte og et sekretariat i beredskap.

- Lokale lønnsforhandlinger er et samarbeidsprosjekt for hele organisasjonen, sier leder for Region Øst, Thanh Nguyen, og understreker at medlemmene skal få bistand uansett. - Med rundt 400 arbeidsplasser å koordinere er tydelig kommunikasjon, godt samspill og en løsningsorientert holdning helt avgjørende for at alle medlemmene blir ivaretatt, fortsetter Nguyen.

Forbundet har jobbet aktivt de siste årene for å skape gode strukturer slik at alle medlemmene skal bli representert når det kommer til lønnsforhandlingene. Store nasjonale virksomheter, som for eksempel Bufetat og NAV har oppnevnt egne forhandlingsutvalg. Noen regioner oppnevner egne koordinatorer for arbeidsplasser uten tillitsvalgt og sekretariatet jobber kontinuerlig for å få rett informasjon til rett person til rett tid.

Samarbeidet mellom de ulike organisatoriske leddene er bra, men alt hviler likevel på selve fortroppen i lønnsforhandlingene, de tillitsvalgte.
- Samarbeidet i den øvrige organisasjonen handler om å støtte opp under de tillitsvalgte, sier forbundsleder Alfred
Sørbø. Det er i møtepunktet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver at en arbeidstakerforening virkelig kommer til sin rett. Min oppgave som forbundsleder er derfor å sørge for at de tillitsvalgte har de verktøyene som trengs for å møte arbeidsgiveren med trygghet, sier Sørbø.

For å fortsette å være et forbund med gjennomslagskraft i lokale lønnsforhandlinger, er Akademikerforbundet helt avhengig av flere tillitsvalgte. Det er dessverre fremdeles arbeidsplasser som står uten lokal representasjon. Alle medlemmer skal bli ivaretatt, men i en større sammenheng er konsekvensen at dette undergraver trepartssamarbeidet siden avtaleverket i stor grad er organisert etter et prinsipp om lokal dialog mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver. Det er i lokallagsleddet Akademikerforbundet møter arbeidsgiver og vi må derfor også anerkjenne at det er lokale parter som fortrinnsvis skal snakke sammen.

Har du lyst til å bli tillitsvalgt? For mer informasjon om tillitsvalgtrollen og øvrig organisasjonsarbeid, kan sekretariatet kontaktes på post@akademikerforbundet.no.

Dersom du er usikker på hvem som skal forhandle for deg eller har andre spørsmål i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger, kan du kontakte rådgiver i sekretariatet Martin Ølander på mo@akademikerforbundet.no.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as