Regjeringen styrker varslervernet

31.03.2017. - Regjeringen beveger seg i riktig retning av et bedre varslervern. Det som i dag ble lagt fram, er bra. Men det må følges opp, presiserer fagsjef og advokat i Unio, Henrik Dahle.

I dag la regjeringen fram Prop. 72 L (2016–2017) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid). Her kommer regjeringen med flere tiltak som Dahle karakteriserer som små, men riktige skritt mot bedre varslervern.
- For det første må nå alle virksomheter med mer enn ti ansatte ha varslingsrutiner. Dette er positivt, men Unio har advart mot at dette ikke må bli rutiner som legges i en skuff. De må gjennomsyre organisasjonen. Og da må de følges opp. Det er her det fort kan svikte, mener Henrik Dahle.

Videre trekker han fram at regjeringen nå legger opp til at det er mulig å varsle anonymt til tilsynsmyndighetene, samt at også innleid arbeidskraft gis mulighet for å varsle.
- Unio har spilt inn at man burde ha vurdert en filtrering gjennom et nasjonalt varslerombud, men vi er uansett positive. Dette er særlig viktig i arbeidet med å avdekke arbeidsmiljøkriminalitet, mener Dahle.
- At innleide også kan varsle, er en styrking av rettsvernet siden det innbefatter vern mot gjengjeldelse.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as