Regjeringens pensjonsforslag bør avvises

Unio og flere forbund deltar i pensjon-høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag. Regjeringen har foreslått å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen i yrker med særaldersgrense. – Forslaget bryter med pensjonsavtalen fra 2018. Den avtalen skulle gi også dem med særaldersgrense en god alderspensjon fra 67 år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forslaget fra regjeringen betyr at plikten til å fratre stilling ved aldersgrensen oppheves når aldersgrensen for stillingen er 60, 63 eller 65 år.

Unio ber Stortingets arbeids- og sosialkomité innstille på å avvise forslaget.

200.00 ansatte har særaldersgrense. Rundt halvparten av dem står i et Unio-forbund. I Unio er de største gruppene med særaldersgrense sykepleiere, politi, fysioterapeuter og brannmenn. Den største yrkesgruppen er sykepleiere.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as