Rentenedsettelse til 1,95

Rentenedsettelsen inntreffer fra i dag (1. april), og gjelder boliglån for unge (under 41 år) og lånekunder som omfattes av foreningsavtalen mellom Storebrand og Unio.

Rentenedsettelsen inntreffer fra i dag, og gjelder boliglån for unge (under 41 år) og lånekunder som omfattes av foreningsavtalen mellom Storebrand og Unio.

Disse kundene får nå en nominell rente på 1,95 prosent innenfor 70 prosent av boligens verdi, opplyser banken.

– Dagens rentekutt er et resultat av konkurransesituasjonen og utviklingen i rentemarkedet, og befester vår posisjon blant de rimeligste bankene i markedet for boliglån, sier kommunikasjonssjef Anthon Andreassen i Storebrand.

1. mars trådte bankavtalen mellom Storebrand og hovedorganisasjonen Unio i kraft. Avtalen gjelder medlemmer og ansatte i 11 av 12 Unio-forbund, med til sammen 230 000 medlemmer.

– Unios medlemmer er en svært viktig kundegruppe for oss, og avtalen sikrer disse en konkurransedyktig rente. Derfor kutter vi nå renten for disse kundene, sier Andreassen.


https://www.storebrand.no/privat/bank-og-lan/boliglan-for-unio-medlemmer
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as