Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen

– Me treng fleire, målretta tiltak som treff utsette grupper av unge. Dei unge er den framtidige arbeidskraftsressursen i Noreg og den kompetansen norsk økonomi skal hente verdiskaping og konkurransekraft frå i åra som kjem. Me må hindre at korona-pandemien fører til at ein stor del av ungdomsgenerasjonen blir ståande utanfor arbeidslivet.  Det er stor fare for at arbeidsløysa blant ungdom fester seg på eit historisk høgt nivå i åra framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as