Revidert nasjonalbudsjett 2019 : Konjunkturoppgangen fortsetter i moderat tempo

Både økte petroleumsinvesteringer og økte investeringer i fastlandsbedriftene bidrar til oppgangen i norsk økonomi, mens lavere boligbygging trekker noe ned. Det viser de siste tallene i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen presenterte tirsdag.
Regjeringen bruker flere milliarder flere oljekroner, til tross for at økonomien går bedre.

Les mer på unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as