Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden? spør Unio-leder Ragnhild Lied og resten av partene i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) i en felles kronikk som har blitt publisert i en rekke medier de siste dagene.

I kronikken skriver de videre:

Det kan virke som om den norske befolkning i stor grad er enig i at Norge er et trygt og godt land å bo i. I år kommer over 377 milliarder kroner av statens inntekter fra skatt og trygdeavgift vi alle betaler via den årlige skattemeldingen. Dette er nesten en tredel av statens inntekter. Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem. Kort sagt, det ville blitt svært ugreit å bo i Norge uten dette spleiselaget.

Ni av ti vil ikke ha noe av det

De fleste i Norge sier at de ikke handler svart. Ni av ti bedriftsledere sier at de ikke aksepterer skatte- og avgiftsunndragelser. Det viser undersøkelser vi i SMSØ og Skatteetaten har gjort i en årrekke. Dette er svært positivt – og viser at folk i Norge ønsker å bidra til fellesskapet. Unnasluntrerne er i solid mindretall både på kunde- og tilbydersiden.

Men hva gjør vi med de som unndrar seg å betale skatt og lurer unna merverdiavgift fra statskassa? Tar vi avstand fra dem tydelig nok? Når vi i et familieselskap hører om en som tilbyr å flislegge badet rimelig mot kontant betaling, tar vi oss da bryet og sier fra om at det er ugreit? Jo, heldigvis er det stadig flere som gjør det. Ser du en som nasker i butikken, eller stjeler ei lommebok, så er det for de aller fleste naturlig å gripe inn. Like naturlig bør det være å påtale skatte- og avgiftsunndragelser som gjør at du og jeg må bidra med mer, for at velferden vår som vi setter så høyt skal bestå.

Ran på høylys dag

Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, så er det sykehjemsplasser, barnehager, skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd. Om du visste om at noen skulle stjele 40 milliarder i et ran på høylys dag, ville du holdt kjeft?

De som stilltiende aksepterer svart arbeid, eller som selv kjøper eller selger svart, er med på dette tyveritoktet mot vår felles velferd. Pengene som lures unna er for eksempel mer enn det koster å drive samtlige universiteter og høgskoler her i landet ett år, eller det dobbelte av det det koster å drive politi og påtalemyndighet. Hadde vi brukt alt på nye sykehjemsplasser hadde det gitt 50.000 nye plasser.

Spleiselaget virker slik at når vi handler hvitt, så betales det merverdiavgift og skatt. Det er penger vi betaler til vår egen og våre naboers velferd. Vi blir selv syke og eldre, vi får barn som trenger utdanning for å komme i jobb, gjerne gjennom en lærlingeplass. Alt dette forutsetter at det finnes seriøse bedrifter som skaper verdier for oss alle.

Et seriøst næringsliv uten svart arbeid gir trygghet i form av rettigheter, både for forbrukerne og de som jobber i bedriftene, og det gir rettferdig konkurranse. Hvis de seriøse bedriftene taper kontrakter til fordel for de useriøse, brutaliseres arbeidslivet med tap av arbeidsplasser og svekket tillit mellom partene som resultat. Sunn konkurranse og penger til felleskassa gir trygghet og bidrar til å skape den velferden som vi er så stolte av.

På høy tid med protest

La oss alle bli mer bevisste og si nei og protestere. Ikke bare mot svart arbeid, men også mot at svart arbeid omtales som alminnelig og som ett av flere mulige alternativer. Svart arbeid er nemlig ikke det normale, selv om noen få benytter seg av det, er det på ingen måte alminnelig. La oss alle også gi uttrykk for at det ikke er akseptabelt.

Neste gang noen skryter av den billige malejobben de fikk utført, eller forteller hvor mye de sparer på å betale under bordet for vaskehjelpen, spør dem hvordan de tror velferden vår finansieres. Spør dem gjerne hvordan de tror Norge ville være å bo i dersom alle bidro like lite til fellesskapet. Kanskje vi klarer å få frigjort noen av de milliardene som i dag lures unna, til å skape enda bedre velferd og enda mer lykke.

Gi dem adressen vår – så handler de hvitt neste gang. Se handlehvitt.no.

Av:
Ragnhild Lied, Unio-leder
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO
Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS
Hans Christian Holte, skattedirektør, Skatteetaten
Jorunn Berland, leder, YS
Hans-Christian Gabrielsen, leder, LO
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as