Samarbeidet mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget!

Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) starter 15. mai en kampanje på sosiale medier, i tradisjonelle media og i medlemsorganisasjonene som har som mål å endre sosial aksept for svart arbeid gjennom å vise at flertallet handler hvitt. 

SMSØ består av Unio, LO, NHO, KS, YS og Skatteetaten, og har som mål å drive forebyggende arbeid mot svart økonomi rettet mot ungdom, forbrukere og innkjøpere.

Kampanjen skal lanseres gjennom reklamefilmer i sosiale medier, relanserte nettsider på handlehvitt.no og i media.

I en felles kronikk som skal på trykk samtidig som den første filmen spres på sosiale medier og der Unio-leder Ragnhild Lied står blant avsenderne, skriver SMSØ at innbyggerne Norge har blitt kåret som verdens lykkeligste og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader, er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden?

I år kommer, ifølge statsbudsjettet, vel 377 milliarder kroner av statens inntekter fra skatt og trygdeavgift vi alle betaler via den årlige skattemeldingen. Dette er nesten en tredel av statens inntekter. Uten disse inntektene kunne staten ikke finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane, sykehus og sykehjem. Kort sagt, det ville blitt svært ugreit å bo i Norge uten dette spleiselaget.

De fleste i Norge sier at de ikke handler svart. 9 av 10 bedriftsledere sier at de ikke aksepterer skatte- og avgiftsunndragelser. Det viser undersøkelser SMSØ og Skatteetaten har gjort over en årrekke. Dette er svært positivt – og viser at folk i Norge ønsker å bidra til fellesskapet. Unnasluntrerne er i solid mindretall både på kunde- og tilbydersiden.

Et seriøst næringsliv uten svart arbeid gir trygghet i form av rettigheter for både forbrukerne og til de som jobber i bedriftene. Et seriøst næringsliv gir trygghet i form av rettferdig konkurranse. Det gir trygghet i form av penger til felleskassa som skaper den velferden som vi er så stolte av at vi blir kåret til verdens lykkeligste land.

Kampanjen som lanseres 15. mai, vil SMSØ fokusere på det flertallet, de som handler hvitt, fremfor det svarte mindretallet. Kommunikasjonen skal foregå fra hvit til hvit. Det betyr at kommunikasjonen skal belyse fordelene ved at flertallet handler hvitt, og det skal fortelles av hvite aktører til forbrukere.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as