Samarbeidsavtale mellom tolkene og døveforbundet

På 70-tallet spilte Norges Døveforbund (NDF) en viktig rolle i å etablere tolkeutdanning gjennom samarbeid med personer med tolkeerfaring. Dette utviklet seg også til den første interesseforeningen for "døvetolker", som det den gang het, stiftet høsten 1978.

Siden den gang har samarbeidet mellom NDF og tolkenes interesseorganisasjon stått sterkt, og de to organisasjonene har også inngått formelle samarbeidsavtaler. Etter 1978 har tolkeprofesjonen vært igjennom en rekke endringer, og forbundet har også endret navn flere ganger.

Da tolkene organiserte seg som et fagfellsskap i Akademikerforbundet høsten 2019 og Tolkeforbundet ble nedlagt januar 2020 måtte det etableres en ny samarbeidsavtale med NDF. 11. juni 2020 ble den nye samarbeidserklæringen signert av Niels Kristiansen for Norges Døveforbund og TiA-leder Mariann Eidberg.

Vi er glade for det gode samarbeidet som har vært, og ser fram til fortsatt godt samarbeid.

/share/mime/48/pdf.png Underskrevet avtale med NDF
(underskrevet-samarbeidsavtale-med-ndf.pdf, 721kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as