Samfunnsbedriftene lanserer temaside om seniorpolitikk

15. januar lanserte Samfunnsbedriftene, i samarbeid med Senter for Seniorpolitikk, egne temasider som tar for seg problemstillingen «hvordan få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid?».

Temasidene består av en rekke faktaopplysninger om eldre i arbeidslivet samt et kurs bestående av syv videomoduler. Som en del av Unio har Akademikerforbundets seniorutvalg vært delaktig i utarbeidelsen av innholdet.

-Dette er et verktøy vi har ventet på og gleder oss til å ta i bruk, sier leder av forbundets seniorutvalg Eli S. Wilhelmsen. Undersøkelser som Seniorpolitisk Barometer viser at alderen for ønsket avgang til pensjon stadig går ned. Dette er en felles utfordring både for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Vi må derfor jobbe målrettet for en seniorpolitikk som gjør at eldre arbeidstakere velger å stå lengre i arbeidslivet.


 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as