Senior i Region Øst Knut Simble introduserer Ivar Leveraas, en av kveldens foredragsholdere. Foto: Carl-Erik Christoffersen

Samling av Akademikerforbundets seniorer

En gruppe av forbundets seniorer i Region Øst var nylig samlet på Haugerud i Oslo.

Bakgrunnen for samlingen var at Regionstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å etablere et medlemstilbud til regionens seniormedlemmer. Erfaringen mange av de tillitsvalgte har er at når medlemmene begynner å nærme seg pensjonsalderen, melder de seg ut av forbundet «fordi de skal gå over i pensjonisttilværelsen». På samlingen på Haugerud kom det fram at det kan være argumenter for en slik holdning – forbundet har ikke spesielt profilert noen særskilte tiltak på dette området.


Det var enighet på samlingen at får vi tilrettelagt en faglig og sosial arena, hvor man kan drøfte fagpolitiske temaer, seniorenes vilkår både i og utenfor arbeidslivet samt være en sosial møteplass, ville sannsynligheten for at mange forble som medlemmer være betydelig styrket.


Arbeidsgruppen, som har arbeidet med saken, ønsker nå å få behandlet denne saken på Region Øst sitt årsmøte. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as