Sammen organiserer vi optikere!

Norges Optikerforbund (NOF) og Akademikerforbundet signerte 2. oktober en samarbeidsavtale for å møte et økende behov for fagorganisering av optikerbransjen. I Akademikerforbundet har optikerne organisert seg i en fag- og interessegruppe – Optikere i Akademikerforbundet (OiA).

Bransjen er i dag lite organisert og de etablerte tariffavtalene er ikke tilpasset optikerens særkompetanse. Gjennom et samarbeid med NOF håper leder av OiA, Magnhild Holven, at vi kan gjøre noe med dette. Et mål med samarbeidet er også at flere optikere skal bli bevisst på sine rettigheter. Arbeidslivet er ikke alltid like enkelt, og Akademikerforbundet stiller sin kompetanse til rådighet for å bistå NOF i arbeidslivsspørsmål. Avtalen legger også opp til en felles satsing på optometri-studentene på Kongsberg. - Vi må få flere studenter gjennom studieløpet og ut i en organisert bransje, sier leder for studentutvalget i Akademikerforbundet Synne Heggertveit. Sammen med NOF Ung håper hun å kunne bidra til at flere studenter organiserer seg og blir bevisst på sine rettigheter i arbeidslivet.

Medlemmene i NOF bad om bedre muligheter til å fagorganisere seg, men ønsket ikke at NOF skulle bli en fagforening, påpeker generalsekretær i NOF Hans Torvald Haugo. Avtalen med Akademikerforbundet vil bidra til å ivareta optiker som fagperson i NOF og som arbeidstaker og som arbeidstaker organisert i OiA. I avtalen ligger deg også en mulighet for arbeidsgiversiden å få veiledning i arbeidslivsspørsmål. Det er et økende antall spørsmål rundt dette med å være arbeidstaker som optiker, så å få en god partner på dettefeltet er viktig for NOF.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as