Seniorutvalget Øst traff med sitt tema

Det ble en «full-treffer» for seniorutvalgets medlemskveld da de inviterte til medlemsmøte med innledning av forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen i Akademikerforbundets lokaler. Det var 44 påmeldte, og selv om noen få måtte ivareta andre oppgaver denne kvelden var deltakelsen svært stor.

Det handler om å få politisk innflytelse, var Davidsens budskap. Han nevnte en rekke ferske eksempler der utviklingene hadde gått i negativ retning for seniorene. Blant annet foregår det etter hans mening en omfattende aldersdiskriminering. Det mest alvorlige er at pensjonistene mangler mulighet til å påvirke sin egen økonomi, slik som for eksempel arbeidstakere har. Det handler om å kunne påvirke grunnlaget for livskvalitet, understreket Jan Davidsen. Det er bakgrunnen for at forbundet jobber sterkt for å få en forhandlingsrett for de 950 000 pensjonistene som finnes, på samme måte som de andre hovedorganisasjonene.

- For å kunne få innflytelse ser vi det som viktig at også vi blir medlem det tekniske beregningsutvalg (TBU) slik som de andre i trepartssamarbeidet. Når TBU har tegnet opp det nasjonaløkonomiske bildet vil det være minimal påvirkning vi kan få gjennomført, sa Jan Davidsen.

Og temaene han tok opp skapte stort engasjement blant de frammøtte. Etter hans innledning med flere dagsaktuelle saker, kom det en rekke spørsmål og synspunkter fra deltakerne. De fleste husket nok Jan Davidsen som en svært klar-talende «general» for tidligere Kommuneforbundet, og mener det har styrket seniorenes sak å få ham inn som leder for pensjonistene. Samtidig understreket han at Pensjonistforbundet skal og må være en upolitisk organisasjon. Et viktig mål for forbundet er å ha en bred kontaktflate, både mot partiene på Stortinget og mot aktørene i trepartssamarbeidet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as