Skal få IA-avtalen til å fungere

Vi møter tillitsvalgt Irene Espenes (42) på kontorene til NAV Arbeidslivssenter i Aust-Agder. Sammen med oss har vi også Lars Jørgen Peterson (42), som også er tillitsvalgt, men ved NAV Arbeidslivssenter i Vest-Agder. Både Irene og Lars Jørgen er rådgivere for IA-virksomheter for å bistå dem i å nå de mål de har satt seg i IA-avtalen.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

- Vi jobber for å få alle som vil og kan ut i arbeid. Vi tror at arbeid er bra for helsen, sier Irene Espenes. Vi er kort og godt et av de virkemidler som har blitt satt inn for at IA-avtalen skal gi best mulig effekt. - Vi funger som rådgivere, understreker de begge, og skal bistå virksomhetene slik at de når de målene virksomheten har satt seg.

Det betyr både å bistå ledelsen i virksomheten, men også de tillitsvalgte, som ofte står de ansatte nærmest. Det er jo partene i arbeidslivet som signerer på IA-avtalen, og der finner vi både ledelsen og de tillitsvalgte i virksomhetene.

- Deretter er det en viktig jobb å få forankret IA-arbeidet hos alle ansatte. I forbindelse med gjennomføringen av akkurat dette har vi et inntrykk av at det gjøres bra, sier Irene Espenes.

- Så er det å få IA-avtalen til å fungere. Da kan vi jobbe både systematisk, det å utvikle en helsefremmende arbeidsplass, men også bistå med blant annet sykefraværsarbeidet i virksomhetene, understreker Lars Jørgen Peterson.

En krevende jobb?

- Ja, det kan jo være krevende, når du møter en bedrift med spesielt høyt sykefravær, samstemmer de begge. - Når det er sagt, synes jeg at det er viktig å si at det går også veldig bra. Det er så utrolig gøy å se den flotte dynamikken det er mellom ledelse og tillitsvalgte, og hvilke resultater det er mulig å oppnå ved godt samarbeid, mener Lars Jørgen Peterson.

Tillitsvalgte i hvert sitt fylke

I dag er Irene Espenes, foruten å være tillitsvalgt på sin arbeidsplass i Arendal, også hovedtillitsvalgt for alle Unio-foreninger i NAV Aust-Agder. Tilsvarende er Lars Jørgen Peterson tillitsvalgt på sin arbeidsplass i NAV Vest-Agder. Men hvordan ser framtiden ut? Om kun to år er det hele blitt slått sammen til ett fylke?

- Ja, og den tiden kommer nok til å gå fort, sier begge. Selv om det er forholdsvis kort tid, vet vi svært lite om hvordan det store bildet kommer til å bli i år 2020. Riktignok har de tillitsvalgte blitt jevnlig informert av ledelsen i orienteringsmøter, men siden de endelige planene ikke er ferdige, kjenner vi ikke detaljene.

- Vi har mottatt lite informasjon til nå, men regner med at vi får informasjonen så snart den foreligger. Vår erfaring som tillitsvalgte i NAV, er at arbeidsgiversiden er ganske profesjonell og har et godt samarbeid med de tillitsvalgte. I mellomtiden skal det være et lønnsoppgjør, og selv om det meste foregikk sentralt for oss i 2017, er det ikke umulig at dette kan endre seg i år.

Arbeidslivssentrene i Norge

NAV Arbeidslivssenter er et av de virkemidler som er satt inn for å få IA-avtalen til å gi best mulig effekt. Det er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv og finnes i alle fylker. Virksomheter som har inngått en IA-avtale får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret.

Kontaktpersonen veileder ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass, og sørger for at virkemidler fra NAV blir satt i verk, i tillegg kan han koordinere annen bistand fra NAV.

Arbeidslivssenteret kan hjelpe med å sette gode mål og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet med utgangspunktet i virksomhetens virkelighet. Målet er å styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Akademikerforbundet har i alt 471 medlemmer i NAV (stat: 329, kommune: 142). Av disse finner vi 32 av forbundets medlemmer fordelt på 13 Arbeidslivssentre.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as