Skal styrke Akademikerforbundet i NAV

Hun vil presentere seg på Akademikerforbundets NAV-konferanse i Oslo i september, og fortelle deltakerne hva hun skal jobbe med i frikjøpsperioden.

- Akademikerforbundet ønsker å styrke sin tilstedeværelse i NAV for å gi bedre oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte. Samtidig har vi en målsetting om å øke medlemstallet, sier Catrine.

Hun synes det er svært inspirerende å være den som har fått denne utfordrende og spennende oppgaven. I første omgang vil hun bruke tid på å bli kjent med medlemmene ved bl.a. å besøke regionene og lokallagene, og ønsker å være på tilbudssiden når det gjelder å organisere aktuelle småkurs og lunsjmøter.

Tekst: Torill Marie Høyer

- Hvilken kjennskap har du til NAV?

- Jeg har siden 2016 jobbet i NAV lønnsgaranti i Vardø. NAV lønnsgaranti er statlig og ligger organisatorisk under Arbeid og ytelser, tidligere Statens lønnsgarantifond, som ble inkludert i NAV i 2007, forteller Catrine.

I perioden 1992-2007 jobbet hun i Aetat før NAV ble etablert i Vardø. Der har hun hatt forskjellige oppgaver opp gjennom årene. Hun startet som yrkesveileder og fortsatte med dagpenger, tiltakspenger, tiltaksarbeid og formidling. Fra 2003 til 2007 var hun avdelingsleder. I 2007 ble hun tilsatt som fagansvarlig for dagpenger og tiltakspenger i Finnmark. Fra 2003 til 2016 var hun ansatt som fagansvarlig for AAP (arbeidsavklaringspenger). Fagområdet ble da spesialisert og flyttet ut av Finnmark, og Catrine ble overført til avdeling for lønnsgarantisaker. Den statlige delen av NAV kjenner dermed Catrine meget godt. – Jeg har alltid likt meg veldig godt i NAV. Det å jobbe med mennesker som har behov for hjelp, gjør at man får et annet perspektiv enn f.eks. når man jobber i bank, understreker hun. – Det å ha et NAV med gode tiltak for brukerne vet jeg er kolossalt viktig, og jeg opplevde selv dette veldig sterkt da jeg jobbet i Aetat Vardø under fiskerikrisen i 2003 og tiden som fulgte.

Lokalsamfunnet i Vardø ble brutalt rammet av stor arbeidsledighet i en periode med store endringer i fiskeripolitikken, og hva Aetat da kunne og måtte bidra med var helt vesentlig for at folk skulle klare seg.

- Det fantes jo ikke arbeidsledighet i Vardø før fiskerikrisen. Før det måtte vi hente inn arbeidskraft til kommunen. Men tapet av omtrent 400 arbeidsplasser snudde Aetat og samfunnet nærmest på hodet.

- Jeg husker vi diskuterte hvordan vi kunne bruke tiltakene kreativt slik at folk skulle få nye sjanser, forteller Catrine.

Statlig og kommunale tariffspørsmål

- Hvor godt kjenner du den kommunale delen av NAV?

- Jeg har stor kunnskap om kommunene i og med at jeg er varaordfører for Arbeiderpartiet i Vardø og også leder av administrasjonsutvalget, forteller Catrine. Jeg kjenner godt til de ulike områdene de kommunalt ansatte jobber med i NAV, og jeg har deltatt i både kommunale og statlige lønnsforhandlinger, så jeg har god kompetanse innen dette. Jeg kjenner dermed til både statlige og kommunale tariffavtaler.

- Hvordan tenker du å utføre vervet i og med at du bor i Vardø og også er varaordfører?

- Mye av det administrative frikjøpsarbeidet kan planlegges her fra Vardø, og kan greit kombineres med varaordførerrollen, forteller Catrine. Varordførerjobben krever henne ikke hver dag, så dette skal gå bra. Rollen krever at hun trer inn når ordføreren er fraværende, og hun deltar i bystyremøter og formannskapsmøter. Hun vil trolig jobbe i Oslo 2-3 dager i uka, og parallelt jobbe med medlemspleie og reise rundt på kommunebesøk.

- Jeg er en strukturert person, og ved å strukturere og planlegge godt skal jeg få dette til. Jeg gleder meg veldig, sier hun.

Mastergrad i ledelse

Catrine tok videregående utdanning innen handel og kontor i 1984, og fortsatte på Bankakademiet i Vardø mens hun jobbet i bank fram til 1992. I 2018 fullførte hun sin mastergrad i offentlig administrasjon og ledelse på Universitetet i Tromsø.

- Det har vært utrolig spennende og lærerikt å være student i voksen alder, så jeg anbefaler alle å følge drømmene sine om å ta høyere utdanning selv om man er vel voksen. Det er aldri for seint å lære, sier Catrine.
Mastergraden kommer godt til nytte både i den nåværende rådgiverstillingen i NAV lønnsgaranti, som ordførerkandidat og i vervet som frikjøpt.

- Jeg ser på det som en utfordring for meg som frikjøpt å forme og administrere min egen hverdag fremover. Ingen direkte ordre eller stillingsinstruks, men jeg må være kreativ og tenke sjøl, understreker Catrine.

Raske svar - og partipolitisk uavhengig

- Hvor lenge har du vært medlem av Akademikerforbundet?

- Faktisk ikke så lenge. Jeg meldte meg inn i 2017. Han jeg er gift med var medlem av Akademikerforbundet, og jeg ville sette meg inn i hva dette forbundet står for. Jeg var ute etter å finne en organisasjon som er partipolitisk uavhengig, ettersom jeg er en ganske profilert person i Vardø som varaordfører for Ap. Mitt medlemskap i Akademikerforbundet har vært en utrolig fin og lærerik periode, og jeg vil fremheve hvor positivt det er for medlemmene å få raske svar når man trenger hjelp, og at forbundet har medlemmer med ulik utdanning. Det å kunne ta med seg forbundet fra jobb til jobb, er en stor fordel. Her synes jeg virkelig Akademikerforbundet innfrir godt det de markedsfører, sier Catrine.

Tidligere var hun medlem av NTL, og har bare fint å si om den gode lærdommen og erfaringen hun fikk fra organisasjonen, men føler på at det nå er veldig fint å kunne skille partipolitikk og fagforeningspolitikk. – Det å være organisert i seg selv er veldig lærerikt, og jeg har erfaring som plasstillitsvalgt, medlem i landsstyret og studieleder fra tidligere, og all denne nyttige kunnskapen tar jeg med meg inn i mitt nåværende verv, understreker Catrine.

Store endringer i NAV

Catrine er opptatt av både NAV-ansattes og NAV-brukeres situasjon. Hun mener at NAV er en god organisasjon å jobbe i, men understreker også hvor viktig det er at de ansatte har en trygg arbeidssituasjon og et godt arbeidsmiljø for igjen å kunne bidra med gode tjenester for brukerne.

- Det har skjedd kolossale endringer de siste årene f.eks. når det gjelder digitalisering, noe som på sikt kan føre til færre NAV-kontor. Det er viktig for oss som organisasjon å følge med på hva som skjer i NAV, og hvordan samfunnsoppdraget rigges, mener Catrine, som nå blir en fast deltaker i Akademikerforbundets NAV-utvalg.

- Hva er viktig fokus for at flere NAV-ansatte skal melde seg inn i Akademikerforbundet?

- Mitt bidrag er å jobbe for at NAV-medlemmene skal bli sterke sammen, og vi må finne ut hvordan vi kan samle oss. Vi må hente ut vår gode kompetanse og jobbe sammen for et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å få frem overfor de som ikke er organiserte at man aldri vet når man trenger hjelp. Jeg tenker det er viktig å forstå hvordan man kan påvirke og bidra i den organisasjonen man er, og jeg vil prøve å få frem viktigheten av NAV-systemenes MBA (medbestemmelsesapparat), hvor de ansattes tillitsvalgte har jevnlige møter med arbeidsgiver, og dette er et viktig forum å være bevisst, avslutter Catrine.

Fakta

Navn: Catrine Rosanoff Aronsen
Alder: 54
Medlem i: Akademikerforbundet
Verv: Frikjøpt som NAV-prosjektarbeider for Akademikerforbundet frem til 31.12.19
Interesser: Sport, politikk og ledelse
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as