Skriver om avgjørende tjenester for samfunnet

I kommentaren “Leve Toten – drit i Norge” i Dagsavisen skriver Unio-leder Ragnhild Lied at dagens praktisering av modellen for lønnsoppgjørene har vist oss at forskjellen mellom Unios grupper og tilsvarende grupper i privat sektor er uforholdsmessig stor.

Kommentator Kjell Werner i Dagsavisen er en av flere som kommer med skremselspropaganda om at et lønnsløft for offentlig sektor vil bidra til økt lønnsvekst i industrien – et løft som vil redusere konkurranseevnen til norsk industri og ødelegge den norske handelsbalansen. Men er dette sant?

– Jeg vil hevde at offentlig sektor aldri blir lønnsledende, og på den måten presser opp lønningene i industrien. Til det er forskjellene i dag alt, altfor store. Konkurransen om arbeidskraft for industrien kommer fra andre deler av privat sektor – ikke fra offentlig sektor, skriver Ragnhild Lied i Dagsavisen dag.

Må bruke mulighetene

Unio støtter modellen for lønnsoppgjørene – frontfagsmodellen – hvis den brukes som den er ment, jf Holden III-utvalget. I frontfagsmodellen åpnes det for at grupper som har blitt hengende etter kan gis et lønnsløft. Den muligheten må nå tas i bruk.

Unio mener selvfølgelig ikke at noen andre grupper i offentlig sektor skal betale for et slikt lønnsløft, ved at de får lavere lønnsvekst, slik som kommentator Werner antyder i sin kommentar fra 29.12.2021.

Alle må være tjent med at offentlig sektor også i fremtiden har kvalifisert personell som kan levere gode tjenester.

Avgjørende funksjoner må sikres

“Leve Toten- drit i Norge” spiller på et norsk ordtak. Det stammer fra internasjonalisten Bjørnstjerne Bjørnson, som et uttrykk for provinsialisme.

Det Unio peker på, dreier seg om å sikre avgjørende, viktige funksjoner i samfunnet. Hvordan løser vi disse kritiske samfunnsutfordringene?

Pandemien har vist oss svakheten i det norske helsesystemet. Det norske helsevesen manglet ressurser også før pandemien, men klarte seg så vidt på et vis. Da pandemien inntraff falt korthuset sammen. Mangelen på helsepersonell ble åpenbar for alle.

Pandemien er en utfordring i seg selv, men selv om vi skulle bli ferdig med pandemien i år, vet vi at det kommer en eldrebølge som gjør at vi trenger mange flere sykepleiere og andre ansatte innenfor helse.

Utdanningssektoren har også store utfordringer, selv om de er litt anderledes. Denne sektoren sliter med rekruttering. Det har vært en klar nedgang i antall søkere til lærerutdanningen. Et stort antall av dem som underviser i dagens skole er ukvalifiserte. At den oppvoksende generasjon ikke får den opplæringen de har krav på, er kritisk for fremtidens arbeidsliv.

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as