Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene

Det var det å ikke stå alene på arbeidsplassen som gjorde at Monika Støldal meldte seg inn i Akademikerforbundet. For et halvt år siden ble hun valgt som regionleder for Vestland, som inkluderer Hordaland og Sogn og Fjordane. Valget foregikk digitalt, noe som etter hvert har blitt helt normalt i disse koronatider. Monika hadde vært styremedlem i regionstyret i ett år før hun ble spurt om hun kunne tenke seg å være regionleder. Med den gode og solide erfaringen fra regionstyreverv, og andre tillitsverv hun har hatt opp igjennom årene, takket hun ja til å stille opp.

- Vårt regionstyre fungerer utrolig godt, det er bred kunnskap der og flere med lang erfaring både fra kommunal og statlig sektor - og det er gull verdt. Dette vervet så jeg derfor på som en fin og utviklende utfordring, forteller Monika.

Tekst: Torill Marie Høyer

Til daglig jobber Monika som seniorrådgiver i UDI, region Vest. Arbeidsoppgavene er innen flyktning- og migrasjonshelse, et arbeidsfelt der det er mer enn nok å gjøre, til tross for at antallet med flyktninger som får bosetting i Norge har gått kraftig ned de siste årene.

Fra næringsdrivende innen renhold til sykepleier

Monika har en variert, spennende og mangeårig bakgrunn fra arbeidslivet, både som næringsdrivende innen renhold, og som fabrikkarbeider fra slakteribransjen i Sverige.
- Etter dette, så jeg virkelig verdien av å ta en høyere utdanning. Ikke at jeg ville vært disse arbeidsårene «på gulvet» foruten, men jeg ble lei og ville komme meg videre i livet, sier hun.
Monika vokste opp på Karmøy, flyttet til Sverige som ungdom og kom tilbake til Karmøy og startet renholdsbyrå som 19-åring sammen med sin svigerinne. Hun tok videregående skole som 25-åring og deretter høyere utdanning.

- Jeg tok sykepleierutdanning på Høgskolen i Haugesund (HVL) i år 2000, og senere videreutdanning i rus og psykiatri, også i Haugesund, forteller Monika. Hun har også studert «Helseøkonomi, helseledelse og kvalitetsforbedring i helsesektoren» ved universitetet i Bergen. - jeg har også jobbet mange år  ved Haukeland sykehus forteller Monika videre, og legger til at hun forsatt både bor og jobber i Bergen.

Akademikerforbundet i ti år

- Kan du fortelle litt om din tid som medlem i Akademikerforbundet?

- Til sammen har jeg ti års medlemstid i Akademikerforbundet, og jeg mener Akademikerbundet er en veldig god organisasjon. Jeg har vært og er veldig fornøyd med den bistand og de råd jeg har fått underveis som medlem. Det føles helt fantastisk å ikke stå alene når man trenger hjelp, sier Monika. Hun mener Akademikerforbundet viser i handling det de sier at de skal gjøre, og man har «backing» både som medlem og menneske hvis man trenger det i en arbeidskonflikt.
- Det var veldig hyggelige ord, Monika …
- Ja, og jeg mener det virkelig. Tidligere var jeg i Sykepleierforbundet. Så sto jeg uten organisasjon i to år i og med at jeg ikke lenger jobbet som sykepleier, inntil jeg fikk tips om Akademikerforbundet. Og jeg har aldri angret innmeldelsen, fortsetter Monika entusiastisk.

Vil rekruttere flere

- Hva vil du som regionleder i Vestland fokusere på?

- Vårt hovedfokus fremover er å rekruttere flere medlemmer til Akademikerforbundet. Rekruttering er sentralt og jordnært. Jeg tenker det er en viktig politisk retning å få flere til å bli interessert i fagforeningsarbeid, men korona har vanskeliggjort ting for oss alle og arbeidet med dette har stoppet litt opp. Men vi har et aktivt styre, som møter medlemmene på en god måte, så vi skal planlegge hvordan vi skal gjennomføre medlemsmøter, selv om korona henger over oss.

Siden februar har vårt styre hatt jevnlige møter på Teams. Vi hadde endelig et fysisk styreseminar i november hvor vi la opp videre strategi. Hun mener for øvrig at det er viktig å markedsføre seg gjennom de sosiale kanalene, og være gode på det digitale for å nå flest mulig.

Tilgjengelige for medlemmene

- Hvordan vil du ellers håndtere vervet som regionleder?

- Bare det å få denne tilliten fra medlemmene er en stor ting, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å vise at jeg er tilliten verdig. Jeg er veldig opptatt av å være til stede for medlemmene, nettopp for å vise at man som organisert ikke står alene. Når vi får nye medlemmer, bør vi sende en personlig mail og ta personlig kontakt. Vi bør også ha en lav terskel når det gjelder å ha personlig kontakt med de tillitsvalgte på arbeidsplassene. Nå som det er vanskelig å ha sosialt samvær, får vi invitere dem digitalt. Det er viktig at de tillitsvalgte har nær kontakt med regionstyrene, mener Monika. Videre tenker hun at Akademikerforbundet fortsatt blir attraktiv som organisasjon hvis vi fortsetter med å være gode på lønnsforhandlinger, slik at andre arbeidstakere får høre om dette. Vi må fortsette å tilby gode forsikringsordninger for medlemmene, og det skal være lav terskel for å søke hjelp for alle.

Lærerikt med styreverv

- Har du hatt styreverv som har gitt relevant erfaring?

- Jeg har innehatt en del interessante styreverv opp gjennom årene. Jeg har bl.a. vært styreleder i Røde Kors på Karmøy, i referansegruppe i Nasjonalt råd for eldre og rus og hatt styreverv i en privat barnehage og Bergen Arbeidersamfunn. Nå driver jeg min egen organisasjon der jeg er leder, og vi er fem styremedlemmer. Det er en liten hjelpeorganisasjon i Tanzania hvor vi finansierer skolegang for to jenter hvor målet er at de skal få ta høyere utdanning. Vi samler inn penger som går rett til den skolen der de går, en engelskspråklig privatskole i Daar Es Salaam. Dette er selvfølgelig «verdens beste» styreledererfaring, forteller Monika. Hun fremhever at all erfaring, skolering og lærdom teller, og vil anbefale alle sine medlemmer å påta seg verv og gjennomføre skolering i en organisasjon.

Kurs betyr læring og nettverksbygging

-Har du deltatt på Akademikerforbundets kurs?

- Jeg har deltatt på Akademikerforbundets kurs i arbeidsrett og varslingskonferansen. Jeg synes det er spesielt interessant og utviklende å lære om arbeidslivets utfordringer - som det er mange av. Ikke minst er det viktig å delta på kurs for å utvide sitt eget nettverk med andre medlemmer og tillitsvalgte i Akademikerforbundet, sier Monika. Hun fremhever at hun har møtt utrolig mange hyggelige folk i slike sammenhenger.

- Hvorfor er det viktig å være organisert?

- Jeg mener man som organisert får være en del av et fellesskap som er viktig både i og utenfor arbeidslivet. Man trenger ikke å slite med vanskeligheter alene, noen hjelper deg å forhandle på lønna di og vi har gode rammer rundt oss som gir trygghet dersom det skulle oppstå konflikter. Jeg vil berømme sekretariatet sentralt som er så raske til å ringe tilbake dersom medlemmene tar kontakt. De har skjønt at er dette viktig, de er flinke. Dette vil jeg også at vi fortsetter å være gode på i Vestland, sier Monika.

- Utdanning og kompetanse er fremtida, mener jeg. Kanskje har utdanning aldri vært viktigere enn nå når arbeidsløsheten øker under korona. Jeg er opptatt av at utdanning skal lønne seg. Tenk når oljen en gang tar slutt, hvor viktig det da er å stå på «andre ben», avslutter Monika.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as