Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene

Roy Kenneth ble valgt som regionleder i Vestfold Telemark i februar 2020 rett før koronapandemien satte inn for fullt, og det gjorde selvsagt oppstarten som regionleder utfordrende. Det ble ingen «kick-off» i mars slik planen var, og i styret fikk man ikke møtt hverandre og satt agendaen før det var gått noe tid. Den nye digitale hverdagen ble et faktum i region Vestfold Telemark, som ellers i landet. – Å møtes digitalt fungerer helt greit for oss i regionen når det er nødvendig, det er blitt en vane å bruke Teams både på jobb og i styreverv, sier han.

Tekst: Torill Marie Høyer

Han jobber som rådgiver innenfor økonomitjenester ved Universitetet i Sørøst- Norge, og bistår den faglige virksomheten med virksomhets- og prosjektstyring. Han har jobbet der siden 2004, først som kontorsjef for Fakultet for helsefag, for så å gå over i en rådgiverstilling i 2011.

Selv om det fungerer godt å jobbe på digitale plattformer, savner han å se kollegaene «live» og slå av en prat. - Men det spørs om ikke både hjemmekontor og digitale møter er kommet for å bli selv etter korona, sier han.

Kollega anbefalte Akademikerforbundet

I tillegg til å være regionleder, har han vært HTV på arbeidsplassen som har 10 medlemmer i siden 2014.

- Hvordan kom du i kontakt med Akademikerforbundet?
- Jeg har vært medlem av Akademikerforbundet i mer enn 10 år, og ble anbefalt forbundet av en kollega. Etter å ha vært uorganisert en periode, leste jeg meg opp på hva Akademikerforbundet sto for, og likte med en gang innretningen som et partipolitisk uavhengig forbund i Unio, forteller Roy Kenneth. Han mener det er både fordeler og ulemper med å være i et lite forbund som Akademikerforbundet, men synes likevel det er flest fordeler.

Kompetanse og rekruttering

- Hva vil dere legge vekt på i regionstyret fremover - hvordan jobber dere?
- Vi har omstrukturert regionstyret slik at alle styremedlemmene har ulike ansvars- og tariffområder. Dette betyr at man som tariffansvarlige holder seg oppdatert på det som skjer innen sitt område (KS, Spekter, Stat, osv.). Det er et stort kunnskapsfelt og dette gjør det enklere for det enkelte styremedlem ved å innsnevre kompetansebehovet, som igjen gjør det mindre «voldsomt» for nye medlemmer i styret. Tanken er å bygge sten på sten.

Fremover vil det være viktig å vektlegge at vårt regionstyre skal ha solide kunnskaper spesielt innen lønnsspørsmål og konflikthåndtering. Vi ønsker å kunne gi god støtte og gode svar til våre medlemmer. Det at vi har et mangfold av tariffområder (med ulike bransjer, virksomheter og utdanninger) i Akademikerforbundet er en utfordring som krever nettopp bred kompetanse innenfor ulike tariffspørsmål, sier Roy Kenneth.

Han understreker at det er alltid vanskelig å rekruttere nye personer til styreverv, og regionstyret er ikke noe unntak. Det må derfor vektlegges rekruttering og opplæring til vervutøvelsen.
- Det er faktisk vanskelig å forstå alt når man har påtatt seg et verv, det er en langvarig prosess å lære fagforeningsarbeid og forstå fagforeningens politikk, så dette er ikke noe man bare kan gjøre bra med en gang uten hjelp, sier han.

Det er alltid en utfordring å holde oppe motivasjonen til de som har styreverv, så det å ta vare på og se styremedlemmene er veldig viktig. Det å bygge opp kompetanse, gjøre ulike forventningsavklaringer med den enkelte når det gjelder oppgaver og kapasitet, er essensielt for å få et godt og effektivt regionstyre. Igjen, 2020 ble et annerledes år, så dette skal vi ha enda mer fokus på i 2021.

Selv har han lang trening i å utøve diverse verv, både som kommunestyremedlem for Høyre i Horten kommune, styremedlem i Horten boligstiftelse, og som styremedlem i fotballklubben Ørn i Horten, for å nevne noe.

Kompetanseheving og permisjonsordninger

- Hvilke spørsmål får du som HTV og regionleder?
- Universitetet Sørøst-Norge er en veldig god arbeidsplass med relativt lite konflikter og god økonomi. De spørsmålene jeg får herfra dreier seg i stor grad om lokale lønnsforhandlinger. Men det er også spørsmål rundt hvilke muligheter man har for kompetanseheving med og uten lønn, permisjonsordninger og spørsmål rundt omstillingsprosesser. Det siste har vært en gjenganger ettersom universitetet siden 2008 har vært gjennom en intern omorganisering.

- Når det gjelder lønnsforhandlinger, har jo 2020 vært et veldig spesielt år på grunn av korona, men generelt har vi hatt en god lønnsutvikling her ved USN, mener jeg. Roy Kenneth er den som forhandler for alle sine medlemmer på arbeidsplassen overfor Universitetets ledelse, men påpeker at ifm. lønnsforhandlingene samarbeider Unio-forbundene veldig godt på tvers. Før forhandlingene trer i gang, kommer vi sammen og blir enige om de store linjene som skal gjelde i forhandlingene, forteller han.

Høyere lønn på arbeidsplasser med organiserte

- Hva tenker du er viktige grep for å rekruttere flere medlemmer?
- Mitt inntrykk er at både eksisterende medlemmer og uorganiserte er veldig opptatt lønnsoppgjørene, men sikkerhet for egen arbeidssituasjon er også viktig. Omorganiseringer og omstillinger er blitt en del av den politiske agendaen, slik at dette vil påvirke arbeidstakere også fremover. Det er et viktig gode å være organisert under omstillingsprosesser, som normalt berører alle eller svært mange i den aktuelle virksomheten. Da er det mindre fare for å bli overkjørt av arbeidsgiver.

Jeg har veldig tro på at vi bør sette inn større innsats mot studentene. Tett oppfølging gjennom studietiden og i overgangen student-arbeidstaker er en nøkkel. Vi ser at Akademikerförbundet SSR, vår søsterorganisasjon i Sverige, har lykkes med den strategien og har i dag over 73.000 medlemmer. Deres strategi er tett oppfølging i løpet student – uteksaminert – yrkesaktiv – pensjonist.

Videre mener Roy Kenneth det er viktig å bevisstgjøre de yngre på at lønnen øker der det er fagorganiserte.

- Forskning viser at lønnen er høyere på arbeidsplasser som har ansatte som er fagorganiserte, understreker Roy Kenneth, og mener at dette er viktig informasjon å få ut til de uorganiserte. Arbeidsplasser uten fagorganiserte har en lønnsvekst på godt under halvparten av arbeidsplasser som har flere fagorganiserte. Er over halvparten organisert på en arbeidsplass, øker den ytterligere.

Digitale kurs

Han mener det er smart å tenke nye tiltak i henhold til tida vi lever i for å trekke flere nye inn i forbundet. - Vi må både se på hvordan vi har jobbet tidligere, og tenke på hvordan Akademikerforbundet skal markere seg på en god måte videre fremtida, sier Roy Kenneth.

- Opplæring og kurs må vi fortsette med, og jeg synes Akademikerforbundet treffer bra med sine korte digitale kurs.

- Til sutt – som nyvalgt regionleder- etter hvert som vaksineringen skrider frem og man kanskje etter hvert kan treffes, hva har du lyst til å gjøre?
Nettverksbygging er viktig, og regionstyret har en idé om at vi kan bygge opp interkommunale lokallag etter hvert, avslutter Roy Kenneth. Slik får vi inkludert de medlemmene som er få innenfor sin kommune eller arbeidsplass.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as