Startskuddet gått for årets forhandlinger

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de ulike avtaleområdene i Spekter.
Tradisjonelt forhandles det ikke om penger i denne runden for Unios medlemmer. Kun innholdet i overenskomstens del A, områdeinndeling og frister for videre forhandlinger er tema.

Nærmere informasjon om disse forhandlingene kommer senere.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as