Reallønnsvekst for statsansatte

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med Staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene.

For Unio var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.
Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder i staten.
Det er den sentrale fordelingen som sikrer alle reallønnsvekst.

Over et halvt døgn på overtid

Rammen ble som Frontfaget på 3,2 prosent og inkluderer glidning og overheng.
Først 14 timer på overtid ble det klart at det gikk mot en løsning i lønnsoppgjøret for statsansatte. Det har vært meklet siden onsdag morgen. Også LO, YS og Akademikerne var i mekling med staten som arbeidsgiver.

Fjerner tak på pensjonsopptjening for variable tillegg

Unio sikret også at grensen for opptjening av pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Dette er i tråd med Unios krav.
I dag får statens ansatte opptjening for variable tillegg opptil 66.000 kroner året, mens en rekke statsansatte har mye større, variable tillegg enn det.
Dette er en solid økning i pensjonsgrunnlaget, som sikrer økt pensjon for medlemmer som har tillegg som en viktig andel av lønna. Dette er også i tråd med prinsippene i den nye pensjonsreformen.

God dag på jobben for nye stipendiater

Nye stipendiater ved institutter, landets universiteter og høyskoler går kraftig opp i lønn. Ny startlønn for stipendiater blir omlag 479.000, en oppgang på ca. 30.000 kroner. Det gjelder dem som starter etter 1. mai.

AFP-floken ble løst

En viktig årsak til at forhandlingene mellom Unio, LO, YS, Akademikerne og staten brøt sammen natt til 1. mai, var uenighet om forsikringer om tidligpensjonsordningen AFP.
Også dette spørsmålet ble løst i meklingen. Partene er enige om å sikre at statsansatte født fra og med 1963 har AFP-rettigheter og kan ta ut AFP i henhold til avtalen om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars i fjor.

Unio har 33 180 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2019. Akademikerforbundet har ca. 1100 medlemmer i dette tariffområdet.

Den nye lønnstabellen vil bli lagt ut så snart den foreligger.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as