Statens nei omfatter alle

Verken lærere i KS eller sykepleiere med lovfestet rett til pensjon er upåvirket av det som nå skjer i staten. I denne artikkelen forklarer Unios sjeføkonom Erik Orskaug hvorfor også kommunesektoren og alle andre området i offentlig sektor også rammet av Statens nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017.

Statens nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017 vil omfatte og "ramme" alle i offentlig sektor. Selv om partene i KS-oppgjøret har en bestemmelse om at offentlig tjenestepensjon skal forhandles i 2017-oppgjøret, blir også kommunesektoren og alle andre området i offentlig sektor også rammet av statens nei.

Dette henger sammen med at pensjonsordningene i offentlig sektor er like. Den lovfestede sykepleierordningen er lik pensjonsordningen i staten som er lik pensjonsordningen i kommunesektoren osv. Det at sykepleierordningen er lovfestet og at sykepleiere har særaldersgrense har ingen ting med denne saken å gjøre. I offentlig sektor har vi en Overføringsavtale som gjør at de ansatte kan skifte jobb internt i offentlig sektor uten at dette får konsekvenser for den enkelte, siste pensjonsordning betaler ut pensjonen og pensjonsselskapene gjør opp regninga seg i mellom.

Det at vi har en lik offentlig tjenestepensjon i hele offentlig sektor og en Overføringsavtale er noe alle vil videreføre, både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Det har derfor vært enighet om at både staten og kommunesektoren skal være med når det skal gjøres endringer i offentlig tjenestepensjon. Det er bare en teoretisk mulighet for at kommunesektoren gjør endringer i pensjonsordningen på KS-området uten at dette gjøres i en felles prosess der også staten er med.

Når regjeringen i statsoppgjøret har sagt nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017-oppgjøret, har den derfor i praksis stoppet pensjonsprosessen i hele offentlig sektor. Statens nei i statsoppgjøret er også et nei til endringer i kommunesektoren og i sykehusene.

I staten har oppgjøret gått til mekling med frist 25. mai, arbeidstakerorganisasjonenes (LO, Unio og YS) krav om pensjonsforhandlinger i 2017-oppgjøret ligger nå på Riksmeklerens bord.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as