Statens vegvesen i omstilling: - Stort sett en ryddig prosess

Statens Vegvesen vil kutte internkostnader med 1,7 milliarder og flytte over 1 800 ansatte til fylkene. Unio-tillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundet representerer forbundets og hovedorganisasjonens medlemmer for å påse at prosessen går ryddig for seg.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen


Vi finner Øystein Lauen (57) i Statens Vegvesen Region Øst og i Vegavdeling Oppland på Lillehammer. Der begynte han i 2010 og har stort sett jobbet med handlingsprogram og Nasjonal transportplan i tillegg til regionale veg- og broprosjekter.

- En innsparing på 1,7 milliarder – det er mye penger, sier Øystein Lauen. Men akkurat på det området ser det ut til at etaten har kontroll. Mer komplisert vil det bli med den store omstillingen som vi nå er i gang med. Da skal alle som har jobbet med fylkesveiene overføres til fylkene i 2020. Ikke unaturlig, mener Øystein Lauen, men en komplisert prosess for alle de rundt 1 800 dette berører. Vi tillitsvalgte skal passe på at prosessen følger de spilleregler som gjelder, sier han.
Nå er ikke Akademikerforbundet og Unio blant dem som har flest medlemmer som blir berørt av denne prosessen, men alle skal ivaretas like godt, understreker han. Sammen med tillitsvalgte fra andre hovedorganisasjoner hadde han før nyttår på Stortinget møte med samferdselsminister Jon Georg Dale.
- Vi ser at dette er politikk på høyt plan. Regjeringen forsøkte å få til en svært ambisiøs regionreform, som så langt ikke har blitt helt som de ønsket. Denne delen ser ut til å bli gjennomført etter planen. Vegvesenet skal avgi 1 800 ansatte til fylkeskommunene, og det er jo knyttet penger til de arbeidsplassene som skal overføres.

I utgangspunktet er rundt halvparten av de stillingene som skal overføres allerede finansiert over de fylkeskommunale budsjettene. Fylkeskommunene er klart avhengig å få overført de ansatte det gjelder. Dette fordi «vegproduksjonen» ikke må stoppe opp, men også at hvis fylkeskommunene ikke klarer å finne plass til den resterende halvparten, så får de heller ikke refundert de kostnadene som er knyttet til disse arbeidsplassene. Det ligger derfor en gulrot for fylkeskommunene, men hvis denne prosessen ikke blir sluttført i tide, får vi en overtallighetsutfordring i Vegvesenet.

To parallelle prosesser

- Det som foregår nå er to hovedprosesser. På den ene siden holder fylkeskommunene på med å rigge seg opp med nye samferdselsavdelinger. Samtidig endres den statlige organiseringen i å drive Vegvesenet på, der vi går fra en såkalt regionmodell til en divisjonsmodell.

- Er det noen fare for nye privatiseringstiltak fra en regjering som har vist at de har store privatiseringsambisjoner?
- Jeg hverken håper eller tror at det vil skje. Vi er Samferdselsdepartementets faglige rådgiver. Det er vi som skal utarbeide uavhengige beslutningsgrunnlag som politikerne har behov for. Skulle private selskaper gjøre det, er jeg redd det raskt kunne bli rolleblanding.

Selskapet Nye Veier AS har kommet til og vi registrerer at statsråden er svært fornøyd med det selskapet gjør. Samtidig har både forrige og nåværende samferdselsstatsråd uttalt at Statens Vegvesen skal være en «storebror» på vegområdet. Vegvesenet har hatt og det ser ut til at politikerne ønsker at vi også for framtiden skal ha en sektorrolle på vårt område.

En spennende tid

- Det er en veldig spennende tid vi ser foran oss, mener Øystein Lauen. Vegvesenet blir kalt en kompetansebedrift og det betyr at planleggingsarbeidet stort sett foregår hos oss, mens byggeprosjektene i dag blir satt ut til private. Siden vi er så store, er det behov for medarbeidere som har svært ulik bakgrunn. Det gir et svært mangfoldig og variert arbeidsmiljø, som igjen har en positiv effekt.

Øystein Lauen forteller at siden jobben hans foregår mye innendørs og på kontor, setter han stor pris på å komme seg ut i naturen på fritiden. Nå står en ukes ferie på planen og den skal han bruke på sykkel sammen med en kameratgjeng på Mallorca.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as