Statsbudsjettet gir ikkje meir til studentane – Må auke studiestøtta til 1,5 G

Det er synd at vi nok en gang ser at studiestøtten står tilnærmet stille i et statsbudsjett. Forslaget gir studiestøtten en økning på 3,8%, noe som ikke er bra nok for å bøte på den økonomiske situasjonen studenter står ovenfor i dag. Fulltidsstudenten forblir med dette noe vi bare kan drømme om, og vi venter fortsatt på den dagen studiestøtten heves til 1,5G. Dette er noe Unio-studentene, Norsk Studentorganisasjon og andre aktører innen studentpolitikken har ropt høyt om i årevis, og det er på tide at partiene på Stortinget gjør alvor av løftene sine om tilrettelegging for heltidsstudenter, og styrking av studentenes kjøpekraft.

Vi bemerker oss videre en særlig satsing på forebyggende tiltak tilknyttet bl.a. rusavhengighet rettet mot barn og unge, noe vi synes er svært positivt. Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) viste i 2022 blant annet at 41% rapporterer om risikofylt eller skadelig alkoholbruk, og vi mener den økte satsingen på dette feltet er særlig bra.

Tilskudd til velferdsordninger ved studiestedene står dessverre likevel på stedet hvil, noe som i kombinasjon med lang ventetid i det offentlige for blant annet psykisk helsehjelp, ikke lover godt for studentene. SHoT-undersøkelsen har i 2022 og 2023 pekt på høye og urovekkende tall, og fokus på studentvelferd og tilgang på gode tjenester og lavterskeltilbud hos studentsamskipnadene er viktig for det forebyggende arbeidet med å bedre psykisk og fysisk uhelse. Her trengs det større satsing!

Les Unio sin kommentar her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as