Status foran hovedoppgjøret 2022

Frontfaget anslår årslønnsveksten i 2022 for industrien samlet i NHO-området til 3,7 prosent. Foran oppgjøret mener Akademikerforbundet og Unio at det må være en høyere ramme for offentlig sektor.

Den 4. april la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) frem sin endelige rapport foran hovedoppgjøret 2022 (foreløpig utgave). Beregninger i rapporten viser at årslønnsveksten i industrien samlet endte på 3,1 prosent, altså over sitt eget anslag for den økonomiske rammen på 2,7 prosent for 2021. Årslønnsveksten for offentlig sektor var omtrent på nivå med frontfagets anslag for den økonomiske rammen for 2021, dette innebærer ett betydelig etterslep foran årets lønnsoppgjør for offentlig sektor.

De innledende forhandlingene i Spekter området ble ferdige 5. april. Etter dette skal det gjennomføres lokale B-dels forhandlinger. Du kan lese mer om dette her.

Foran oppgjøret i statlig sektor er det aktuelt for Unio å samarbeide med Akademikerne om å utforme en ny hovedtariffavtale, men hvordan forhandlingsresultatet vil bli vet vi ikke før forhandlingene er ferdige. Det kan også være aktuelt med et samarbeid med LO og YS som nå.

Det er noen vesentlige forskjeller mellom de to mulige hovedtariffavtalene for Akademikerne/Unio og hovedtariffavtalen for Unio/LO/YS. Et viktig forskjell er hvordan og på hvilket nivå (sentralt eller lokalt i virksomhetene) man bruker de forskjellige virkemidlene (generelle og individuelle tillegg). I dagens hovedtariffavtale for Akademikerne forhandler de med staten om den økonomiske rammen, men fordelingen mellom generelle og individuelle tillegg forhandles lokalt ved den enkelte virksomhet. I avtalen for Unio/LO/YS forhandles det på et sentralt nivå om fordeling av generelle tillegg og avsetning til lokale lønnsforhandlinger.  

For tariffområde KS startet det sentrale hovedoppgjøret 6. april, mens forhandlingsstart i Oslo kommune er 20. april.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as