Stor oppslutning om våre kurs

Vårt kurs/workshop knyttet til tariff i statlig sektor 30.-31. august ble på kort til fulltegnet. Vi har derfor satt opp et nytt tilbud, en komprimert versjon,  for de som ikke fikk plass.

Nytt kurs blir 8. september i Oslo kl. 09.30-15.00.

Målgruppen: tillitsvalgte og forhandlere fra forhandlerkorpset i statlig sektor

Tema: status tariff,  forhandlingsbestemmelser, praktisk gjennomføreing lokale forhandlinger

Kurset vil blant annet inneholde:
•    Informasjon om hovedoppgjøret 2016
•    Gjennomgang av forhandlingsbestemmelser
•    Forhandlingsordningen (frister, utforming av krav og tillitsvalgtes rolle etc.)
•    Forhandlingsteknikk

Meld deg på via min side innen 8. august
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as