Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni

Fra onsdag 2. juni, vil over 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter være i streik over hele landet.

Unio kommune tar ut over 13 300 flere i streik, mens Unio Oslo kommune tar ut over 1 200 flere i streik. Tre nye kommuner blir berørt.

Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og ti fylkeskommuner tas ut fra Alta i nord til Kristiansand, inkludert Oslo.

Kommunene som allerede er berørt, og hvor det nå blir opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund, samt Oslo. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

Se alltid unio.no for oppdaterte lister, da det kan skje endringer og oppdateringer.

KS ga oss ikke noe annet valg

Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, er en del av Unios streikeledelse.

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier hun.

Les mer på unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as