Stor streikevilje og opptrappingsplaner i sykehusene

– Streikeviljen på Ahus har vært utrolig bra. Folk som ikke er tatt ut, har kommet bort og sagt at de er skuffa fordi de ikke får være med, sa lokal streikeleder Berit Langset på Unios digitale streikemarkering i ettermiddag.

Fra i morgen trappes streiken opp, og da er totalt 80 Unio-medlemmer ved Ahus i streik. Til sammen øker antall streikende med 300.

Enda en opptrapping av streiken er varslet med virkning fra 15. juni.

– Da blir 14 nye personer tatt ut, blant dem 10 sykepleiere, forteller streikeleder og forhandlingsleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen – til daglig forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.
– Dette er et veldig lite uttak, og det rammer ikke pasienter eller pårørende, men vil ramme økonomisk fordi det forsinker prestisjeprosjektet Helseplattformen i Helse Midt, sa hun i streikesendingen.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as