Store endringer på gang

Rundt 60 000 innbyggere vil den nye kommunen, Nordre Follo, ha når Ski og Oppegård slår seg sammen om et år. - På ingen måte noen småby i norsk målestokk, mener hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer i kommuneadministrasjonen Nina Ansethmoen (59).

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

38 medlemmer spredd rundt i de fleste virksomhetene i Ski kommune. Det er en liten overvekt innen barnevernet og HR, forteller Nina Ansethmoen. Hun har vært ansatt i kommunen siden 1999 og har 20 års erfaring fra denne arbeidsplassen bak seg.

- Vi finner i dag våre medlemmer i omtrent alle deler av Ski kommune, forteller hun. Foruten en rekke medlemmer innen barnevern og HR, finner vi også noen innen innkjøp og noen blant lederne i kommuneadministrasjonen, legger hun til. Så vi kan si det er stor bredde.
Vi finner Nina Ansethmoen på et kontor på Finstadtunet sykehjem. Hun forteller at hun er spesialrådgiver innen området helse og omsorg, og jobber stort sett inn mot kommuneledelsen. Kontoret på Finstadtunet sykehjem er bare en praktisk løsning fordi kontorkapasiteten var sprengt på rådhuset, forteller hun. Da fikk jeg et kontor her, noe som har fungert godt.

En travel tid

- Fram mot 2020 blir det en travel tid i kommuneadministrasjonen, sier Nina Ansethmoen. Selvsagt er vi preget av den store omstillingsprosessen som pågår, men mest fordi den er ressurskrevende. Det blir lettere å arbeide mer aktivt og utadrettet etter at de to kommunene har blitt sammenslått. Akkurat nå bruker vi arbeidstid på å delta i ulike arbeidsgrupper knyttet til omorganiseringsprosessen. Og de har kommet langt, forteller Nina Ansethmoen. De øverste lederne kommet på plass og avdelingslederne kommer nå i februar. Så de begynner å kunne se den nye organisasjonsstrukturen.
- Våre medlemmer i Ski kommune er en positiv gjeng, sier hun. De som deltar i arbeidsgruppene er både dyktige og aktive deltakere, som har et stort engasjement og forsøker å gi et positivt bidrag inn i et framtidsperspektiv.

Godt Unio-fellesskap

Inn i selve drøftingsforumet for Nordre Follo er Akademikerforbundet representert gjennom Uniosamarbeid. Utdanningsforbundet har tatt lederrollen blant Unioforbundene og Nina Ansethmoen opplever at Akademikerforbundet blir godt informert om prosessene gjennom jevnlige møtepunkter. Dette bygger på gjensidig tillit og lav terskel for å kontakte hverandre når spørsmålene kommer, forteller hun.
- Medlemskommunikasjonen videre går direkte enten pr. telefon eller på e-post. Samtidig er det viktig at vi også kan møtes, og vi har som mål å gjennomføre et par møter i løpet av året. Ofte har vi fått bistand fra sekretariatet i forbundet, noe vi setter stor pris på. Vår erfaring er at det er lett å få kontakt med gode fagfolk i sekretariatet når vi har hatt behov for det, noe som blir satt stor pris på blant våre medlemmer.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as