Støtte til March for Science

21.04.2017. Unio støtter March for Science, og oppfordrer våre medlemmer til å delta i markeringene rundt omkring i landet den 22. april. - I en tid der den akademiske friheten er under press i flere land, er det viktig at vi forsvarer den frie forskningen her hjemme, og samtidig viser solidaritet med forskere og studenter i andre land som opplever å få sin frihet innskrenket, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

nettsiden til den norske delen av March for Science, heter det: «Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Vi ser hard pågang fra sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å styre forskningens retning og resultat, forskere blir presset eller truet til ikke å formidle forskningsresultater, og “falske nyheter” florerer i media for å undergrave vitenskapelige funn. Når vi ikke lenger er enige om hva som er sant, blir det umulig å ha meningsfylte debatter og å arbeide mot felles mål.»

Dette er bakgrunnen for at man lørdag 22. april går ut i gatene. Da skal det marsjeres for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta.

- Akademiske institusjoner tilfører samfunnet stor verdi gjennom samfunnsnyttig forsknings- og utviklingsarbeid. Samtidig skal de også være et korrektiv til samfunnet ved å produsere nye ideer, ny kunnskap og nye forståelser. Derfor er den akademiske friheten så avgjørende viktig, poengterer Ragnhild Lied.

Unio oppfordrer medlemmene til å delta, og melde sin interesse for å delta på arrangementet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as