Støtter fagorganisasjonene, men melder seg ikke inn

Det er et tankevekkende paradoks at arbeidstakerne har høy tillit til og støtter fagforeningenes arbeid, men vil likevel ikke melde seg inn. Her fra et av Unios arrangementer under Arendalsuka.

Hele 40 prosent oppgir at de uansett får samme lønns- og arbeidsvilkår ved å være uorganisert, årets Arbeidslivsbarometer fra YS, som ble presentert på Arendalsuka. Dette er ingen lystig lesing for arbeidstakerorganisasjonene, uttalte YS-leder Erik Kollerud under presentasjonen.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

- Samtidig gir denne informasjonen god innsikt i hvordan de uorganiserte tenker, understreker forbundsleder Alfred Sørbø i Akademikerforbundet. Egentlig ingen stor nyhet, men den minner oss på at her har vi en viktig jobb å gjøre under de lokale lønnsoppgjørene.

- Det vil alltid finnes gratispassasjerer. Vår oppgave er å sørge for at disse ikke flere, sier Alfred Sørbø.
Arbeidslivsbarometeret forteller for øvrig at:

  • 49 prosent er medlem i en fagforening. Tallet har vært stabilt de siste ti årene.
  • Organisasjonsgraden har gått betydelig ned siden toppåret 1990.
  • Det er store forskjeller mellom privat og offentlig sektor. I offentlig sektor er ca. 80 prosent organisert, mot 38 prosent i privat sektor.

Det positive er arbeidstakerne blir stadig mer positive til fagforeningens rolle i samfunnet. Dessverre ser vi ikke at dette samtidig øker viljen til å bli medlem.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as