Streiken i Spekter Helse er viktig for Akademikerforbundets medlemmer

Hva kan vi oppnå?

Denne streiken har sitt utgangspunkt at Norsk Sykepleier Forbund (NSF) ikke fikk et innfridd sine lønnskrav i meklingen med Spekter. Kravet handler om en høyrere økonomisk ramme enn frontfaget. I Unio medfører forhandlingsordningen at alle forbund deltar i streik. For Akademikerforbundets medlemmer som har en annen tariffavtale (B-delsoverenskomster) enn NSF (A2-avtale), er kravet om en høyere ramme et tema som forener oss i denne konflikten. Denne streiken er derfor også viktig for Akademikerforbundets medlemmer. Det er nødvendig med et lønnsløft for utdanningsgruppene i offentlig sektor.

En større ramme i A2 vil også gir større muligheter for Akademikerforbundets medlemmer som er omfattet av B-delsoverenskomstene.

Hva skjer under streiken?

Hele organisasjonen i streik, men et mindre antall er tatt ut.
Under streiken kan man på ny forsøke å finne løsning gjennom mekling.
 Dersom streiken medfører fare for liv og helse eller personlig sikkerhet eller truer vitale samfunnsinteresser, iverksetter regjeringen tvungen lønnsnemd. Stortinget vedtar da en særlov som forbyr videre streik. Lønnsoppgjøret bestemmes så av rikslønnsnemda (som har 8 medlemmer inkludert to medlemmer som utpekes av hver av partene i den enkelte tvist).

Medlemmene først

Hovedstyret i Akademikerforbundet ser det som sin plikt å stå opp for medlemmene i forbundet og det inkluderer også å bruke vårt sterkeste kampmiddel når det kreves.
 Det er deg som medlem vi arbeider for. Under streiken er vi også avhengig av din oppslutning og medvirkning. Noen skal da streike, samtidig har vi andre en oppgave som handler om å støtte de streikende.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as