Akademikerforbundets studentutvalg er misfornøyd med Studentenes krisepakke

- Vi i Akademikerforbundets studentutvalget stiller oss bak det NSO allerede har sagt angående studentenes krisepakke som ble vedtatt på Stortinget i februar. Det er bra at det har blitt gjennomført noen greie tiltak, men allikevel føler vi at politikerne kunne ha gjort enda mer for studentene slik som de har gjort for næringslivet hvor de har lempet ut flere hundre millioner, sier leder for Akademikerforbundets studentutvalg Veronika Johannesen.

Sånn sett er vi faktisk misfornøyde med det tilbudet som blir gitt til studentene i denne koronasituasjonen. Slik som situasjonen er nå, har studentene endt opp med et betraktelig dårligere studietilbud, samtidig som de pådrar seg enda mer studiegjeld enn det vi tenker er greit. Andre grupper i samfunnet har kommet mye bedre ut i Stortingets pengeutdeling for å sette det på spissen. Se f.eks. på utleiere som får støtte til å videre leie ut sine boliger til alt for høye priser, mens studentene sliter med å tjene nok penger til å leve, studere og ha et tak over hodet.
De i aldersgruppen 45-65 er ofte godt etablerte mennesker, som har nok buffer til å «overleve» et år eller to. Det har ikke studentene. Der utleiere kanskje må selge ekstraboligen, må studentene flytte hjem - kanskje til og med avslutte studiene, noen får ikke fullført til normert tid og blir igjen straffet økonomisk, mange får ingen jobb, og sitter igjen med en enorm gjeld.

Mange har flyttet hjem eller må det. Det er ikke holdbart i lengden, og det er uakseptabelt at studenter som en gruppe blir kollektivt straffet i en slik situasjon hvor de allerede har en dårligere økonomisk situasjon enn de fleste andre i samfunnet. Hvorfor skal studenter måtte ta opp mer gjeld for å bare kunne overleve? Hvorfor er det forventet at studenter skal måtte betale mer for studietilbud som nå er ofte av dårligere kvalitet enn nettstudier? På privatskolene er det forventet at får man refusjon av skolepengene hvis de ikke klarer å innfri rammebetingelsene for studiene. Hvorfor er det ikke slik for resten av studiene, hvorfor skal man betale for noe man ikke får?

Les om krisepakken her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as