Studenter uten inntekt får 8000 kroner i stipend

Studenter som taper inntekt på grunn av korona-stengingen, kan søke om 26.000 kroner i ekstra lån. I dag ble det kjent at studentene kan få omgjort 8000 kroner av dette lånet til stipend.   – Det er i tråd med våre ønsker, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Stipend-andelen blir på litt over 30 prosent.

Lied var tidlig ute med å foreslå at studentene burde tilbys et ekstra stipend. Da tilbudet fra regjeringen kom, var dette i form av et ekstra lå på 26.000 kroner, noe Unio-studentene reagerte kraftig på. Stortinget la 1 milliard på bordet for at regjeringen skulle gjøre deler av dette lånet om til stipend. I dag kom altså høyere utdanningsminister Henrik Aasheim med svaret: 30 prosent blir omgjort til stipend.

– Studentene har, i likhet med veldig mange arbeidstakere, mistet inntekt. Da er det rimelig at de også får kompensert for tapt inntekt. De har forpliktelser på lik linje med alle andre. Det er derfor bra at saken i denne omgang har fått en god utgang, sier Ragnhild Lied.

Unio-studentene er glad for at “studentpakken” er blitt bedre.

– Slik krisepakken til studentene nå ligger, er det langt bedre enn det som i utgangspunktet var regjeringens forslag. Vi er positiv til at utbetalingene til studenten vil komme raskt, men vi må fortsatt sørge for at de studentene som faller utenfor ordningen får den økonomiske støtten de trenger, sier leder Martin Ottesen Wichstad i Unio-studentene.

Unio vil i fortsettelsen følge med på den økonomiske utviklingen til studentene framover.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as