Studentleder Synne Heggertveit om hvorfor Akademikerforbundet er et godt valg for studenter

Synne Heggertveit ble medlem av Akademikerforbundet Student da hun var på sitt andre år av bachelorgraden i Trondheim. Etter studiene fortsatte hun som vervekoordinator i forbundet, og i 2022 ble hun studentleder.

– Jeg ble oppdratt til å tenke at det er viktig å organisere seg, nesten uansett hva du utdanner deg til eller hvilket yrke du jobber i. Det å være mange om noe er alltid mer effektivt enn å være alene, særlig når det gjelder lønn og arbeidsvilkår, sier Heggertveit.

En av grunnene til at Akademikerforbundet viste seg å være et gunstig valg for henne, er at hun i likhet med så mange andre studenter, ikke visste helt hvor hun til slutt kom til å ende opp. Hun tok en bachelor i psykologi på NTNU, men har også tatt et årsstudium i medievitenskap. Mange forbund er yrkesrettede, og medlemmene må følgelig endre forbund avhengig av hva de jobber med. Det trenger man ikke hos Akademikerforbundet.

– Derfor var Akademikerforbundet et veldig godt valg. Her slipper du å skifte forbund når du skifter jobb. Nettopp dette gjør jo også at Akademikerforbundet har kompetanse innenfor mange forskjellige typer fagfelt og yrker, som også kommer veldig godt med når du for eksempel står i et jobbskifte, sier hun.

Som studenter flest hadde ikke Heggertveit spesielt mye å rutte med, en situasjon som mange studenter kjenner seg igjen i, særlig etter prisveksten i samfunnet det siste året. Selv om det var engasjementet hennes som til syvende og sist gjorde at hun meldte seg inn i forbundet, var det også en rekke goder som kom godt med.
– Det var veldig positivt med alle medlemsfordelene, for eksempel en forsikringsavtale med veldig gunstig pris. Forsikring er jo noe alle må ha, så da er det greit å få det litt rimelig. Det å spare litt på ting som man må betale for uansett, det er gull verdt, sier Heggertveit.

Et svært gunstig boliglån

Da Synne var ferdig studert, flyttet hun tilbake til hjembyen Bergen og så etter boliger med kjæresten. Da fikk hun oppleve at Akademikerforbundets samarbeid med Nordea, som gir medlemmer blant landets laveste renter på boliglån, kom godt med.

– Jeg snakket med flere andre banker som sa at det var ikke så mye vits at vi var der, fordi de uansett ikke kunne matche den avtalen jeg fikk gjennom Akademikerforbundet. At det skulle lønne seg å være studentmedlem når jeg var på boligjakt, hadde jeg ikke regnet med. Som nyutdannet er du i en etableringsfase, og da var den lave renten på boliglånet en svært aktuell medlemsfordel.

Hjelper deg før du skal ut i jobb

Forsikringsavtalene og rabattene er populære blant studentmedlemmene.  I tillegg setter mange pris på at man får dekket reise og opphold om man deltar på kurs og konferanser.

– Det skal være gratis å delta på alt vi tilbyr, og ikke noe for bare de som har god råd, sier Heggertveit.

Ifølge henne får studenter veiledning gjennom hele karriereløpet, og rådgivere i Akademikerforbundet tilbyr blant annet å lese gjennom studentenes arbeidskontrakter før de signeres.

– De studentene som er blitt gjort klar over hvilke fordeler de har, og bruker rådgivningstilbudet, de får mye igjen for det, sier hun.

Mange måter å engasjere seg på

Heggertveit engasjerte seg først ved å delta i studentutvalget, som førte til deltakelse på regionale møter, som førte til at hun fikk tilbud om å være med på samarbeidsseminarer på studentenes vegne. Men det er mange måter å engasjere seg på, og det trenger ikke nødvendigvis være all verdens for at man skal få mye igjen for det. Fordi Akademikerforbundet dekker så mange forskjellige yrker og utdanninger, kan man få et veldig stort nettverk.

– Man kan møte mange spennende folk og få et veldig stort nettverk fra alle kriker og kroker i arbeids-Norge. Hvis man er engasjert som student, kan man finne forbundsmedlemmer i mange ulike virksomheter og bedrifter. Plutselig har man en person man kjenner når man begynner i ny jobb!

Det er også et samhold og sosiale fordeler ved å være studentmedlem.

– Vi har medlemsmøter for studentlagene. Der er det ofte noe faglig, og alltid mat og hyggelig stemning hvor alle blir inkludert, så man ender opp med å få et kult samhold. Vi ser at medlemmer av studentlagene våre har fått mer kontakt på tvers av kullene når de får møttes på medlemsmøter. Det blir et samhold fordi man blir satt i gruppe med folk som kanskje har de samme målene. Og det er noen faktorer som alle studenter har til felles, uansett hva man studerer. De fleste syns at det er økonomisk utfordrende å være student, med trange kår, mange som skal inn i praksis, og de syns det er utfordrende. De syns ting kan være litt skummelt, og de finner folk de kan spørre som har vært gjennom det samme før og kan gi noen tips. Man føler seg ikke så alene, forteller Heggertveit.

Kan engasjere seg for deg

Ved siden av tilbud som rådgivning, kurs, forsikringer og lån, får man også som medlem i Akademikerforbundet muligheten til å direkte påvirke politikken og studenters rettigheter. Og det finnes mange måter å gjøre det på, både lokalt og nasjonalt.

– Den lokale måten er å engasjere seg i et studentlag på campus. Da får man midler til å drive rekruttering og jobbe med politiske saker, sier Heggertveit.
Om det ikke finnes et studentlag på campus, kan du opprette et. Alt man trenger for å gjøre det, er to personer.

– I tillegg er forbundet vårt delt opp i regioner, der studie- eller arbeidssted avgjør hvilken region du tilhører. Der har vi årsmøter, hvor man velger regionstyret. Man kan stille til valg selv, eller stemme folk inn. Der har alle i regionen stemmerett. Man får en mulighet til å gi innspill på hvilke saker det skal jobbes med lokalt, og hvordan det skal jobbes politisk i regionen. Det er noe vi oppfordrer til å gjøre hvis man vil være med å påvirke forbundet, forteller Heggertveit.

Studentutvalget jobber med saker på et mer nasjonalt plan. De er da også en del av forbundets hovedstyre, hvor de får ta opp politiske saker på studentenes vegne.

– Jeg vil understreke at om man ikke ønsker å være så frempå, så er det alltid lett å sende en e-post, SMS eller å ringe. Fordelen med et litt mindre forbund er at veien til hjelp alltid er kort. Fra den første personen man snakker med, til at en sak kan bli tatt opp sentralt, er det relativt kort vei, og denne nærheten er noe av det som gir medlemmene våre en reell påvirkningskraft. Jeg som studentleder kan besvare alle spørsmål på e-post. Hvis du ikke har lyst til å engasjere deg selv, kan vi engasjere oss for deg, forklarer Heggertveit.

Å se sin egen verdi

Heggertveit mener Akademikerforbundet Student er et forbund som legger til rette for personlig vekst.

– Man lærer å se sin egen verdi som arbeidstaker. Å engasjere seg for egne arbeidsvilkår og rettigheter bør starte allerede når man er student - så ikke vent til du har kommet ut i arbeidslivet med å engasjere deg, avslutter hun.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as