Styrer skuta rett til havs?

Forbundsleder Alfred Sørbø stiller spørsmål ved effekten av arbeids- og sosialministerens tiltak for å fornye, forenkle og forbedre NAV. – Ministeren må presentere bedre strategier for videreutvikling av NAV enn å opprette et ekspertutvalg – dette blir for enkelt, sier Sørbø.


Detaljstyring

NAV mottar årlig over 3 millioner saker knyttet til et bredt felt av velferdsordninger til behandling. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger premissene for NAVs prioriteringer. Dette skjer i form av tildelingsbrev der ministeren anfører hva som skal være NAVs viktige oppgaver. Noen av tildelingsbrevene har vært svært detaljerte og kan definitivt ikke defineres som overordnede strategidokumenter for drift og utvikling av NAV. Samtidig som 19.000 NAV-ansatte forsøker å innrette seg etter de krav som blir anført i tildelingsbrevene formidlet gjennom de organisatoriske ledd i NAV, hagler kritikken fra arbeidsministeren. Altfor mange er utenfor arbeidslivet. Tildelingsbrevene har ikke gitt ønsket resultat.

Ekspertutvalget kom ikke med noe nytt

Oppnevning av eget ekspertutvalg som skulle gi retningen for et mer brukerfokusert NAV, ble løsningen da ministerens egen verktøykasse for styring så ut til å være tom. Akademikerforbundet har fulgt ekspertutvalgets arbeid tett og kan konkludere at det i rapporten kom fram endringsforslag som langt på vei var synliggjort og definert som forbedringsområder av NAV selv. Det er slik at endringsprosesser i en så stor organisasjon vil ta tid. Å hente ut rask politisk gevinst i form av detaljstyring gir arbeidsministeren stor fallhøyde, da han enda sterkere vil bli forbundet med de prioriteringene som skal gi resultater.

Sparket direktøren

Løsningen for Robert Eriksson ble å sparke direktøren som ikke hadde evnet å få NAV på rett kurs, en handling han mente å ha dekning for blant annet med grunnlag i Ekspertutvalgets rapport, som mente A-en manglet i NAV. Arbeidslinja var ikke tilstrekkelig prioritert og brukerne ble i for stor grad styrt mot uføretrygd.

Skal NAV seile sin egen sjø?

Status: Konstituert direktør og konstituerte underdirektører
Nå styres NAV av konstituert direktør og konstituerte underdirektører på mange poster i påvente av ansettelse av ny NAV-direktør. Det er lite trolig at den nye direktøren vil være på plass før årsskiftet. Det gjenstår å se om en ny direktør vil være i stand til å oppfylle ministerens mål i en tid med stigende arbeidsledighet og store utfordringer knyttet til omstillinger i norsk industri og næringsliv. Ministeren har ikke tid nok til å sparke enda en NAV-direktør i innværende valgperiode.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as