Systematisk organisasjonsarbeid gir resultater

En organisasjon bygges gjennom systematisk arbeid. Rune Husmo er systematisk og nøyaktig av natur. Kanskje det er derfor han jobber i Skatteetaten i Mo i Rana? Han er også hovedtillitsvalgt i Skatteetaten for Akademikerforbundet, i tillegg til å være leder av forbundets Region Nord.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

- Vi er heldige og har gode folk flere steder i regionen, understreker han. Det foregår mye godt organisasjonsarbeid i hele regionen.
1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skattoppkreveroppgavene som kommunene har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrevere (kemnere) i kommunene. 1 000 kemnerne ble overført til Skatteetaten fra kommunal sektor. De er fordelt ut i etatens forskjellige divisjoner ut fra hva de arbeidet med hos kemneren i kommunene. - I overkant av 600 arbeidstakere ble overført til divisjon Innkreving, forteller Rune Husmo. Flere av disse var medlemmer i Akademikerforbundet fra før, så da de kom hit, økte antallet medlemmer i vårt lokallag. For meg hadde det høyeste prioritet å ta vel imot våre nye medlemmer.

Rune Husmos ambisjon har også vært å komme seg rundt og få snakket med folk som ikke er organisert, slik at vi kunne få enda flere medlemmer. - Det har ikke vært lett i disse koronatider, understreker han. For å lykkes med dette, er det viktig at vi treffer folk og står ansikt-til-ansikt med potensielle medlemmer, mener han.

Det å bygge en organisasjon betyr ikke bare å få nye medlemmer, men også å ta vare på dem vi allerede har, understreker han. Dette har vi gjort ved å arrangere flere medlemsmøter, med aktuelle temaer digitalt. For mange var det relevant å få vite mer om hvilken praktisk betydning det har å komme fra kommunal sektor over til statlig.

God medlemspleie er å ta godt i mot nye medlemmer og samtidig ta godt vare på dem vi har. I noen tilfeller kan det være nyttig å følge opp utmeldinger, for å høre hva som førte til den beslutningen. I det arbeidet har jeg flere positive opplevelser der folk som har ønsket å melde seg ut, har valgt å bli værende hos oss.

Godt Uniosamarbeid

- I Skatteetaten ser vi også utover vårt eget forbund. Her er ikke Akademikerforbundet største Unio-organisasjon på alle våre forhandlingssteder. Vår søsterorganisasjon, Skatterevisorenes forening (SF), har betydelig høyere medlemstall i noen av Skatteetatens divisjoner. Et godt Uniosamarbeid er nyttig for medlemmene i Akademikerforbundet. I sentralt medbestemmelsesapparat representerer SF Unio, og i forkant av møter i etatens ledelse har vi dialog med skatterevisorene der vi gjennomgår sakslistene slik at vi får fram Akademikerforbundets synspunkter på sakene som skal tas opp.

Og i de divisjonene der vi har flest medlemmer, er det vi som representerer Unio gjennom en hovedtillitsvalgt.

Uniosamarbeidet bygger på gjensidig informasjonsutveksling i de saker som behandles i medbestemmelsesapparatet. Slik kan organisasjoner som ikke er direkte representert få muligheten til å påvirke beslutningsprosesser.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as