Status tariff før påske

Etter påske starter forhandlingene i offentlig sektor. - Basert på økonomisk utvikling våren 2018, er reallønnsvekst forventet, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Det er all grunn å støtte opp om det Unioleder Ragnhil Lied sier om at vi kommer til å se 3-tallet i dette hovedoppgjøret.

Akademikerforbundet har hatt en lang og grundig prosess i forkant av oppgjøret og har levert sine krav til Unio innen de repsepektive forhandlingomrsådene. Nå jobbes det videre i Unios forhandlingsutvalg.

Det er oppstart i forhandlingene i statlig sektor 5. april, i Spekter 10. april og i kommunal sektor (KS) og Oslo kommune 11. april.

Partene skal komme til enighet innen 1. mai. Dersom partene ikke blir enige, blir det mekling i mai.

Det er normal praksis at privat sektor fullfører forhanldingene før offentlig sektor starter.

Faren for storstreik i privat sektor øker etter at det torsdag ble brudd i årets lønnsforhandlinger mellom NHO og LO og YS. Forhandlingene går nå over i såkalt frivillig mekling. Dersom den ikke fører frem innen 22. mars, går man over til tvungen mekling på Riksmeklerens kontor 3. april med frist lørdag 7. april.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as