Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret

Tariffkonferansen i Unio markerte starten på på hovedoppgjøret 2020.
Denne uka møttes tillitsvalgte i Unio på Fornebu for å utveksle tanker i fellesskap om tariffoppgjøret. Mange bidro med gode tanker til felles beste.

Les mer på unio.no




 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as