Tariffoppgjøret 2020

Den 19. juni 2020 ble den endelige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) lagt frem. Det anslås i rapporten en prisvekst i år på 1,2 prosent. Samtidig kan TBU komme med en oppdatert prisprognose i august, denne kan få betydning for årets oppgjør.

Det er mulig å få en moderat reallønnsvekst i 2020 som følge av den lave anslåtte prisveksten. Det er imidlertid viktig å se an forhandlingene i frontfaget som nok vil speile det store omfanget av permitterte og arbeidsledige. Frontfaget er konkurranseutsatt industri som fungerer som en norm for lønnsøkning i offentlig sektor. I år blir oppgjøret i frontfaget svært viktig som norm for de øvrige tariffområder i privat og offentlig sektor.

Ved vurdering av lønnsøkning må det tas høyde for overheng. Overheng innebærer lønnsøkningen fra lønnsoppgjøret i 2019. Rapporten fra TBU viser at overhenget for statsansatte og kommuneansatte var på 1,2 prosent.
Frontfaget som gjennomføres mellom LO og NHO avslutter sine forhandlinger 21. august. For stat og kommune vil forhandlingsfristen være 15.9.20.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as